17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Благодаря на Корекция и Анонимен за компетентните коментари.

Как така изведнъж всички язовири станаха опаснк?

Язовир „Бели Искър“ е язовир, построен по горното течение на река Бели Искър в подножието на връх Мусала в Рила на около 1900 m надморска височина. Намира се на 75 km от София и осигурява около 20% от питейното водоснабдяване на столицата, като служи за допълващ обем на основния водоизточник, язовир „Искър“. Той е един от най-високопланинските язовири в Европа.[1] Освен това е и едно от най-старите хидротехнически съоръжения в България: строителството му започва през 1939 година и окончателно завършва през 1945 година. Язовир „Бели Искър“, погледнат от Мусала към Пирин По план, общият обем на язовир „Бели Искър“ е 15,3 млн. m3 (по данни на „Софийска вода“: 15 080 000 m3). Водосборната област на река Бели Искър е 28,1 km2, но нараства до 42,5 km2 с довеждането на водите на Пряка река (директно) и на притоците Дарково дере, Шопалата и Люти дол (чрез напорния тунел на ВЕЦ „Бели Искър“). Предназначението на язовира е да събира повърхностните води във водосборната зона (основно тези от топенето на снеговете в периода април-юли и от есенните дъждове) и да компенсира лятното и зимното маловодие. При пълен воден резервоар, ширината на язовира е около 530 – 600 m, дължината е 2800 m, а площта на водната повърхност е около 850 000 m2.[2] Язовирната стена е първото толкова масивно съоръжение за времето си: кубатурата ѝ е 216 000 m3 бетон и 10 000 m3 зидария. За предпазване от разрушения поради честото замръзване и размразяване на водите, язовирната стена е подсилена с 60 cm гранитна облицовка. Самата стена е построена върху солидни гранити. За изграждането ѝ е преградена долината на река Бели Искър в местността Кулата, между върховете Шишковица (2669m) и Ковач (2634 m), която поради ерозионната дейност на водите има ширина около 500 – 600 m и сравнително малък наклон.[2] Водата от язовир „Бели Искър“ се обеззаразява само с хлор.[3]

Държавата даде на частници да купуват водата за1 ст на кубик и да я продават за 2лв и нагоре. Така не се стопанисва водно богатство това е корупция !!! Най чистата вода от водата на София е водата на яз. Бели Искър, след Самоков водата един път вече е пѝта и пречиствана! И не на последно място, ако стане проблем с яз. Бели Искър, следва проблем и с яз. Искър, а след това ще залее София!

Дирничета, дефинирайте ми моля - компроментирана стена на язовир....

След като подготвиха режима на тока за парапитеците, сега им подготвят и режим на водата. Промяната е супер!

Благодарим ти, Баце! Велик вожд си ти.

"Язовир Бели Искър е опасен, стената му е силно компрометирана" Видим резултат от дългогодишното управление на ОПГ ГЕРБ и мафиота Борисов. А още колко ли други са в същото състояние или ремонтирани по документи!

Язовир Бели Искър е 44 пъти по-малък от язовир Искър. Какви 20% от водата на София може да осигурява този “гьол”.

Ако сравняваш директно вместимостта (обема) им, разликата е близо 44 пъти. Решиш ли да отчетеш и особеностите, описани като "предписания за запълване до 60%" отиваш на 49 пъти. Разковничето е именно в предписанията, които изискват регулярното месечно изпразване на язовира за поддържането на обем не по-голям от тия 60%. С други думи, това налага ежемесечното му източване до определената кота, поради което се завишава дела му на участие във водоснабдяването на София. Усреднено за 2021 г. той е 26.3%, като за отделните месеци тези стойности са се променяли в интервала от 24.5 до 27.7%. Предполагам, че бърза справка за последните години от сайта на МОСВ за месечните графици за ползване на водите от комплексните и значими язовири, ще покаже близки цифри, но над 20%.

Киро Язовиро е човека. Ще оправи нещата. Още утре!

Очевидно той е човекът, след като 12 години герберастието не се е побарало да укрепи стената. Работа, работа, работа!

построения 1945-та година язовир все пак е устискал до 2000 и някоя си без особени ремонти. След което са започнали серия ремонти, при които нищо не е подобрено. Така разбирам статията. А не е подобрено, защото при използваната за ремонта технология никой не е предвидил, че водата в язовир "Бели Искър" замръзва често. Ама верно това е изненада! Язовир качен на къде 2000 метра (е на около 1900 признавам тук преувеличих) замръзвал често в нашата климатична зона. Ама верно ли ремонтиралите не знаели? А поръчалире ремонта къде са блеяли? Да се бяха качили до язовира опоне веднъж да видят къде е. И ако го бяха направили даже и през лятото щеше да им направи впечатление, че там темперетурата е винаги едни 20 градуса надолу от софойската.

със съжаление ще те разочаровам, че климатичните особености в района са взети под внимание, както при проектирането и изграждането на язовира, започнат от гелманците през 1939 г., така и при всички последващи ремонти. Ще ти издам и една друга тайна, екплотационният живот на един голям язовир, разбирай със височина на стената > 15 м или друго подобно съоръжение е до 50-80 или100 години. Смятай от 1945 до 2021 колко години са и ще получиш третината отговор. Другата третина е в качеството на направените досега ремонти. Което е малко двупосочно, в смисъл, че времето е мерило на всеки един ремонт. Оставяме настрана лошите практики, те са друга бира, и се фокусираме на факта, че колкото и добре да е извършена някаква работа, с времето тя започва да се компроментира. Последната третина иде от управлението на въпросното съоръжение. То може да е изцяло финансово ориентирано, каквито са напоследък тенденциите в строителния бранш, и тогава сме свидетели на феномена "ремонт на ремонта" или стриктно да се спазва технологичната последователност, без да се пилеят излишнно средства.

През 2017г, като са установили проблема, не са ли направили план за справянето му. Може да е нямало финансиране, но планът може да е готов и сега само да се реализира.

Е, все пак правителството през 2017-та беше прекалено заето да строи половин милиард километра магистрали. Дреме му на Боко, че може да се повтори историята с Бисер и Мизия, той има лентички да реже, средства да усвоява.

Работната среща да я проедат на язовира. Времето е подходящо.

Психологическа подготовка за режим на водата?!

Нали тулуп банкянски изхарчи 500 милиона за ремонт на язовири! Защо не е отремонтиран? Къде е сега смрадливата дуловска селска пОтка да попитаме защо язовир Нови искър е опасен?

в поп фолка от където и дойде