Тема на днешното заседание на ПК "Благоустройство и комунални дейности" във Варна беше и въвеждането на система за разделно събиране на облекла и текстилни материали. Съветниците дадоха положително становище за определяне на минимални условия и изисквания, за да бъде сключен договор за организиране на подобна система за разделно събиране, съобщава "Булфото".

Тя включва поставяне на специализирани метални контейнери, които следва да са максимално обезопасени от вандализъм и опити за изваждане на материали от тях. Финансирането на системата ще се осъществява изцяло за сметка на фирмата, с която общината сключи договор.

Транспортирането на отпадъците ще се извършва по график с транспортни средства на компанията. Община Варна няма да има никакъв финансов ангажимент. Единственото й задължение ще бъде да определи местата, на които да се разположат контейнерите за събиране на текстила.