По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2020 г. е 100, а новопостроените жилища в тях са 699. Това съобщиха от Териториалното бюро на НСИ.

Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 18 повече, или с 22.0%, a жилищата в тях нарастват със 162, или с 30.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 82.0%, с тухлена - 15.0%, а с друга - 3.0%.

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите София (столица) - 99 сгради с 852 жилища, Пловдив - 99 сгради с 308 жилища и Бургас - 70 сгради с 440 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (44.3%), следват тези с три стаи (35.2%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 2.7% . Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2020 г. в област Варна е 60.0 хил. кв. м, или с 47.8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 51.1% и достига 40.5 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 75.6 кв. м през първото тримесечие на 2019 г. на 85.9 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Варна е осма сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Благоевград - 66.7 кв. м, следвана от областите Враца - 70.0 кв. м, Бургас - 70.2 кв. м и Търговище - 71.7 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 234.7 кв. м и Силистра - 199.0 кв. метра.