Военно-апелативният съд е потвърдил оправдателната присъда на бившата шефка на клиниката по дерматология във ВМА проф. Мирослава Кадурина. На 31 май миналата година тя бе оправдана и от Софийския военен съд по обвиненията за длъжностно престъпление и присвояване на над 7 милиона лева. 

Военно-апелативният съд я е оправдал на 7 февруари - близо осем години от началото на разследването. Кадурина бе обвинена през 2015 г. заедно с бившия шеф на ВМА ген. Стоян Тонев, който почина през 2017 г. 

Според обвинението от 2007 до 2014-а в качеството си на началник на клиниката по дерматология във ВМА, проф. Кадурина е присвоила над 700 хиляди лева, собственост на болницата, поверени ѝ да ги управлява. В качеството си на длъжностно лице тя предоставяла на "Дерма прим" - дружество, на което е била мажоритарен собственик, ползването на медицински апарати, собственост на ВМА. 

Отделно от това през 2016 г. военната прокуратура в София прати Кадурина на съд за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2 от Наказателния кодекс, за това, че от 2004 г. до 2014 г., като длъжностно лице е извършила действия, надхвърлящи служебните ѝ правомощия, с цел да набави за себе си и за управляваната от нея фирма "Дерма прим" имотна облага. Според обвинението с действията си тя е причинила вреди за близо 6,5 млн. лева на ВМА. През август 2022 г. Софийският военен съд я оправда и по него. 

В мотивите на Военно-апелативния съд, който се съгласява с изводите на първата инстанция, се посочва: "Детайлно са обсъдени причините, на които се дължи изцяло обърканата обвинителна конструкция. С необходимата яснота и издържана правна аргументация първостепенният съд е извел извод за липсата на цялостно изследване на фактическите обстоятелства, които е следвало да бъдат изложени в обвинителния акт, и които да водят до ясни и непротиворечиви изводи в какво се състои деянието, включително противоправно и общественоопасно ли е то. Също така налице ли са вредни последици; в какво се изразяват те и какъв е техният размер; умишлено ли го е извършила и налице ли е специална цел за това; налице ли е причинна връзка между поведението и евентуалните настъпили вредни последици".