Върховният административен съд остави без разглеждане искането на "Сдружение за дива природа Балкани" за спиране на строителството на пътен възел от автомагистрала "Струма". Причината - върховните магистрати приемат, че оспорващото сдружение няма качеството на заинтересовано лице.

Върховният административен съд остави без разглеждане искането на "Сдружение за дива природа Балкани" за спиране на строителството на пътен възел от автомагистрала "Струма". Причината - върховните магистрати приемат, че оспорващото сдружение няма качеството на заинтересовано лице.

В началото на седмицата регионалният министър Иван Шишков връчи на българо-португалски консорциум разрешението за строеж, с което започна доизграждането на пътен възел кресна и обходния път около града. Това в никакъв случай не предопределя трасето на магистралата в Кресненското дефиле, категоричен беше министър Шишков, но прави процеса по завършването ѝ необратим.

Според протестиращите, които няколко пъти блокираха движението в Кресна, това е силово налагане на варианта с разделянето на две трасета, едното от които ще използва сега съществуващия път през дефилето. Те настояват за източния вариант, в който цялата магистрала да бъде изнесена извън защитената територия.

Министър Шишков гарантира, че ще се спазят всички екологични изисквания, а природозащитните организации заявиха, че ще поискат от Европейската комисия експресна наказателна процедура.