С обръщение към гражданите излязоха 292-ма съдии от съдилищата в страната. Те алармираха, че са станали жертва на политически игри, които са дали единствено като повод за обругаване на съда и за отправяне на заплахи към членовете на съдебния състав. Обръщението им е във връзка с критиката, оправена пряко и преносно към решението на тричленния съдебен състав, решил да пусне предсрочно от затвора австралиеца Джок Полфрийман. Той бе осъден на 20 години зад решетките заради убийството на 20-годишния студент по право Андрей Монов. 

"Създаденото положение е нетърпимо в правова държава, защото освен съмнителни краткосрочни политически дивиденти не носи никаква обществена полза – нито укрепва независимостта на съда, нито просвещава гражданите за значението на върховенството на правото, нито повежда така необходимия разговор за наказателната политика и задачите на наказателната репресия, нито – в крайна сметка – носи утеха на близките на жертвите и им помага да продължат да живеят достойно с травмата", пишат в обръщението съдиите. Магистратите подчертават, че нямат намерение да обсъждат съдебния акт, защото нямат право. Те припомнят основни положения, които ако бъдат унищожени, съдът ще се превърне в декоративна фасада за налагане на волята на политически силните на деня, на тези, които имат икономически и властови ресурс да манипулират общественото мнение в своя полза чрез медиите, или на по-агресивните обществени групи.

"Предсрочното освобождаване предполага влязла в сила присъда. То не представлява помилване, нито ревизиране на присъдата, нито намаляване на наказанието. Наказанието продължава да бъде с продължителността, с която е наложено с влязлата в сила присъда. Последицата е, че изпълнението му няма да бъде приключено в условията на затвор. Освобождаването от неизтърпяната част на наказанието е под условие – с изпитателен срок, в който осъденият не трябва да извърши друго умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода. Ако условието не бъде изпълнено, осъденият изтърпява и остатъка на наказанието си", обясняват съдиите относно предсрочното освобождаване на затворници. По думите им сезонът на процедурата е безусловен:

"Държавното насилие за постигане на поправяне на извършителите на престъпления се ограничава в степента, в която действително е необходимо, за да постигне целта на наказанието; спестяват се средства; подпомага се с грижи и надзор правилната ресоциализация на осъдения след дълги години на изолация, с което в крайна сметка се намалява опасността от рецидив и се гарантира обществената сигурност". 

Те подчертават, че от 1968 година досега са постановени десетки хиляди предсрочни освобождавания. Обясняват и че решението на съда е преценка по доказателствата, които осъденият е дал за своето поправяне.

"Тази преценка е законно правомощие на съда и се прави въз основа на доказателствата по делото и тяхното правно значение", пишат те.

След като съдебният състав на Софийския апелативен съд единодушно е упражнил свое законно правомощие, никой няма легитимно основание да настоява той да реши делото по начин, който не съответства на вътрешното му убеждение, формирано въз основа на закона и доказателствата по делото отбелязва се в обръщението. 

"Противното е „улично“ правосъдие, което няма нищо общо с върховенството на правото, не гарантира равенството на всички хора пред закона, не носи справедливост, нито умиротворение", заявяват магистратите. Те определят призивите за линч и саморазправа със съдебния състав като абсолютно недопустими и алармират, че може да водят до опасна ескалация на напрежението и накърняват сигурността и личната неприкосновеност на съдиите.

"Те застрашават справедливия процес, и то не само по сходни дела – защото се насажда впечатлението, че на съда може да се въздейства извънпроцесуално, ако бъде физически уязвен. Уважаеми граждани, след като системата на държавно управление не полага никакви усилия за гарантиране на независимостта на съда като основен стълб на правовата държава, се обръщаме към Вас с призив за осъзнато и отговорно поведение в защита на основните демократични ценности, човешкото достойнство и обществения мир", завършват своето обръщение магистратите