Във Военно-окръжната прокуратура в София е образувано дисциплинарно производство срещу прокурор и следовател заради открити сериозни нарушения, съобщиха от държавното обвинение.

Констатациите са в доклад на Върховната касационна прокуратура и касаят установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността по досъдебно производство, водено от прокурора полк. Антон Радойнов.  Дисциплинарното производство, образувано със заповед на административния ръководител на Военно-окръжната прокуратура в София, обхваща работата по същото досъдебно производство и на следователя полк. Добрин Маринов.

Дисциплинарното производство се образува във връзка с допуснато нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт - действие или бездействие, което е довело до неоправдано забавяне на досъдебно производство, отнасящо се до разследване на престъпление евентуално извършено от генерал, военно длъжностни и/или цивилни лица, уточняват от прокуратурата.

Според информация на правния сайт "Лекс" прокурорът полковник Радойнов е дал указания на следователя - полк. Маринов, които не били изпълнени и въпреки това, разследването било спряно и било изпратено разпореждане на "Военна полиция" за установяване на неизвестните извършители, което обаче не било сторено. Според проверяващите мотивите за спиране на разследването звучали абсурдно.

Назначена е комисия в състав от трима прокурори при Военно-окръжната прокуратура-София, която да установи действията на двамата магистрати по делото. Проверката ще обхваща както материалите по досъдебното производство, така и натовареността на Радойнов и Маринов за периодите, в които делото е било в активна фаза на разследване, ползваните от тях болнични дни и отпуски, както и участията в съдебни заседания на наблюдаващия прокурор.

В срок до два месеца комисията следва да изготви доклад за работата на магистратите, обект на дисциплинарната проверка.

Преди дни бяха огласени резултати от разпоредените от и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов проверки на дела срещу магистрати, депутати и за престъпления срещу републиката и стана ясно, че са открити нарушения по разследване, наблюдавано от Радойнов. Следовател по него е бил Маринов.