Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е внесла в срок дължимата държавна такса за касационно обжалване по решение на Административния съд в София (ААСГ), което засяга наетите от дружеството "Евролаб 2011" ЕООД помещения на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от Върховния административен съд (ВАС), който е трябвало да гледа жалбата на агенцията.

Делото пред първоинстанционния съд - АССГ, е образувано по жалба на "Евролаб 2011" против четири точки от заповед на изпълнителния директор на БАБХ, с които се оттегля като нищожна заповед от 31 декември 2021 г. на директора на агенцията и се прекратява сключеният въз основа на тази заповед договор за наем с фирмата.

"Като е наредил превод следобед на последния ден и е ползвал система за банково разплащане, която да позволява нареденият превод да бъде внесен на следващия ден, частният жалбоподател (БАБХ) сам се е поставил в ситуация, в която дължимата сума да е внесена от банката на следващия ден", се казва в определението на ВАС.

Поради това се приема, че жалбата на БАБХ не може да се разгледа и решението на АССГ по делото е правилно, като следва да бъде оставено в сила. Според него точки ІІ, ІІІ, ІV и VІ от заповед № РД 11-1477 от 01.07.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ са нищожни, а агенцията трябва да заплати на "Евролаб 2011" ЕООД сумата в размер на 1250 лева разноски по делото.

БАБХ продължава да извършва всички дейности на ГКПП "Капитан Андреево", част от официалния контрол - товаро-разтоварване, фитосанитарен и ветеринарен контрол, анализ на пробите, взети по официален контрол. Определението на съда не променя създадената организация, заявиха от агенцията в отговор на решението на съда.

Съобразявайки се с определението на съда БАБХ, ще предприеме последващи законови действия в защита на държавния интерес при вноса на храни през граничния пункт, допълват още от там.

ВАС остави в сила решение на Административен съд - София град, с което бе спряно искане за анулиране на договора за наем с държавата. В решението си съдът се позовава на невнесена държавна такса от 70 лева за обжалване, а пропускът не е бил коригиран в указания от съда срок.

Към май 2022 г. "Евролаб" извършваше едновременно товаро-разтоварна дейност на пункта, изпълняваше функциите на оператор по товарите и изследваше храните. В същия месец кабинетът на Кирил Петков отне от "Евролаб 2011" дейността по фитосанитарния контрол на най-големия граничен пункт в Европа, изпращайки пробите към държавна лаборатория в София.