Върховният административен съд (ВАС) отхвърли искането на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за тълкуване на влязло в сила определение на съда от 19 юли 2022 г., свързано с товаро-разтоварната дейност на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от съда. Определението е окончателно.

Заради незаконосъобразни действия на агенцията по безопасността на храните, ВАС възстанови дейността на "Евролаб 2011" като оператор по товарене и разтоварване на граничния пункт. ВАС определи незабавно и безусловно да бъдат прекратени действията на органи и длъжностни лица на БАБХ, изразяващи се в недопускане на служители на "Евролаб 2011" ЕООД да извършват товаро-разтоварна дейност на граничния пункт и да изпълняват функциите си на оператор по смисъла на Регламент 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г.

Искането на БАБХ е постъпило на 25 юли. Върховните магистрати приемат, че не е налице неяснота, че трябва незабавно да бъдат прекратени неоснователните действия от страна на БАБХ, изразяващи се в недопускането на служители на "Евролаб 2011" ЕООД да извършват дейността си на оператор по товарене и разтоварване по смисъла на еврорегламента.

В искането до съда БАБХ моли и за тълкуване относно това как определението на ВАС трябва да се прилага спрямо останалите оператори на ГКПП "Капитан Андреево", които към 20 май т. г. са общо 20 дружества. Върховните магистрати обаче са категорични, че определението от 19 юли по административно дело № 6328 от 2022 г. не засяга правата и задълженията на трети лица, които изпълняват функциите на оператори по товаро-разтоварна дейност на ГКПП "Капитан Андреево". Защитата срещу евентуални допуснати спрямо такива лица нарушения не е предмет на производството, което се е развило пред ВАС. Съответно техните права не могат да бъдат предявявани от искателя БАБХ, за която те са "чужди права".

Даването на указания по изпълнението на влязъл в сила съдебен акт, каквото се цели с настоящото искане за тълкуване, е извън правомощията на съда. Поради това искането се явява неоснователно, допълват от ВАС.