Ще бъдат изградени групи за противодействие на организираната престъпност във всички окръжни прокуратури. Това каза главният прокурор Иван Гешев пред Национално съвещание на тема "Активиране и организационни действия на Прокуратурата на Република България за противодействие на растящата престъпност", съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Форумът се проведе на 25 октомври в Националната следствена служба.

В съвещанието участваха административните и заместник-административните ръководители на апелативни и окръжни прокуратури, както и завеждащи следствените отдели в цялата страна.

Иван Гешев представи три групи мерки срещу престъпността и корупцията. С тяхното прилагане се цели незабавното активизиране на правоприлагащите и правоохранителните органи за провеждането на бързи и ефективни разследвания с цел защита интересите на българските граждани, тяхната собственост и права, уточняват от прокуратурата.

Първото предложение на главния прокурор е да се създадат отдели за разследване на организирана престъпност и корупция в окръжните прокуратури в страната. Целта е да се оптимизира организацията по дела и преписки, свързани с организирана престъпност и корупция по успешно приложения модел на работа на отдел първи "Специализиран" при Върховна касационна прокуратура.

"Това, което ще направи българската прокуратура, е да активизира борбата с престъпността в рамките на своите законови правомощия. Ще бъдат изградени звена за противодействие на организираната престъпност във всички окръжни прокуратури", посочи главният прокурор, цитиран от БТА.

Като втора мярка Иван Гешев предлага създаването на съвместни екипи между прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция "Национална сигурност". Целта е екипите да анализират, оценяват и осъществяват постоянен мониторинг на наличните данни за престъпления по направленията организирана престъпност, разпространение и трафик на наркотични вещества, мигрантски натиск, "телефонни измами", както и корупция "по високите етажи на властта" . Тези екипи в спешен порядък ще организират и провеждат съответните действия съгласно функционалната компетентност на всяка от институциите, заяви главният прокурор.

"Ще поемем отговорност, ще отворим, образно казано, ръце към всички институции, за да работим заедно с ясното разбиране, че това очакват българските граждани", добави Иван Гешев.

Третото му предложение е свързано с подобряване на действащата организация за прием на граждани и създаване на условия за повишаване на общественото доверие в работата на прокуратурата. Затова се възобновяват приемните на административните ръководители на прокуратурите в цялата страна за граждани, а поставените от тях въпроси и искания ще бъдат насочени по компетентност.

Пред административните ръководители на прокуратурите и завеждащи следствените отдели главният прокурор Иван Гешев обърна внимание на нуждата от активен диалог и съвместни действия между институциите по места за гарантиране на сигурността на българските граждани.

"Предлагам възстановяване на регионалните съвещания, които съществуваха по апелативни райони съвместно с всички структури от правоохранителната система на регионално ниво. Целта е те да анализират спецификите на престъпността в съответния апелативен район и така да се постигне по-добра организация", каза още главният прокурор Иван Гешев.