Единодушно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Борислав Сарафов за втори мандат на поста директор на Националната следствена служба.

За него гласуваха всички деветима присъстващи на заседанието, съобщи БТА.

Сарафов и към момента ръководи националното следствие и е зам. главен прокурор. Той нямаше конкуренция за поста, тъй като друг кандидат не беше издигнат. Така Сарафов ще ръководи следователите за още 5 години. Първият му мандат официално изтича на 18 декември тази година.

Пред прокурорите от ВСС той представи концепцията си за развитие на службата, както и за взаимодействието с другите власти.

"Няма да пощадя усилията си, за да оправдая доверието. Ще бъда точен и коректен в изпълнение на задълженията си", каза Борислав Сарафов и благодари на всички, които гласуваха за него. "Това доверие е повече от задължаващо. Ще бъда все така всеотдаен и себеотрицателен", каза той и призна, че Следствието е неговото второ семейство.

"Процедурата беше изключително прозрачна", коментира след избора говорителят на прокурорската колегия - членът на ВСС Калина Чапкънова.

На 26 септември кандидатурата на Сарафов за втори мандат бе предложена от главния прокурор Иван Гешев и трима членове на Прокурорската колегия - Светлана Бошнакова, Огнян Дамянов и Йордан Стоев.

Борислав Сарафов има над 26-годишен юридически стаж в съдебната система като целият му професионален път е бил в прокуратурата и следствието, където е преминал през всички нива.

През 1996 г. е следовател в Окръжна следствена служба в София. През 2001 г. става заместник районен прокурор в Районна прокуратура, Сливница, а през 2001 г. е назначен за прокурор в Окръжна прокуратура-София. От 2007 г. е прокурор в отдел "Противодействие на организираната престъпност" във Върховна касационна прокуратура.

През 2011 г. е назначен от Висшия съдебен съвет за първия административен ръководител на новосъздадената Апелативна специализирана прокуратура. Заема тази длъжност до 2013 г., когато става заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. От 18 декември 2017 г. е директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.