5 години след смъртта на охранител в Партийния дом Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу строителен инженер за причинена смърт по професионална непредпазливост и поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност.

Обвиняем е техническият ръководител на строителния обект, в който загина Даниел Тасев. 

Инцидентът стана през юли 2018 г., когато в шахта до Народното събрание бе намерено тялото на 25-годишния Тасев, работил като охрана за фирмата, която пазеше преустройването на бившия Партиен дом в бъдеща сграда на Народното събрание. Съдружник във фирмата се оказа бивш заместник-министър на труда и социалната политика Султанка Петрова, която бе и депутат от Патриотичния фронт. 

Пет години след този случай от Софийската градска прокуратура съобщиха, че "доказателствата, събрани в хода на разследването сочат, че през 2016 г. било учредено гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи - преустройство на зала "Света София" в пленарна зала в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I".

На 28 октомври 2016 г. бил сключен договор между Народното събрание като възложител и гражданското дружество като изпълнител, по силата на който изпълнителят следвало да осигури за своя сметка охрана на строителната площадка, въпреки че сградата се охранявала от Националната служба за охрана. 

За технически ръководител на обекта бил определен обвиняемият А. М. Той бил правоспособен за посочената длъжност с призната квалификация "строителен инженер по конструкции и промишлени, жилищни и обществени сгради", обясняват от обвинението.

Как е загинал Тасев според разследването?

Разследването сочи, че Тасев е бил охранител към търговско дружество, с което бил сключен договор за извършване на наблюдение и физическа охрана на строителния обект.

"На 6 юли 2018 г. в 16:37 ч. се явил на работа съгласно утвърдения график. В 20:44 ч. пострадалият влязъл сам в строителния обект през входа откъм вътрешния двор на Народното събрание. Отишъл до отвор за монтаж на "Фасадна-вентилационна решетка" и отвора в плочата (шахта) след него, които били необозначени и необезопасени и създавали опасност от падане. 

Загиналият седнал върху долния край на вертикалния отвор за монтаж, който представлявал и преден край на хоризонталния отвор в плочата (шахта). В даден момент тялото на пострадалия се отклонило наляво през вертикалния отвор за монтаж към хоризонталния отвор в плочата. За да възстанови равновесието си, той се завъртял надясно, опитал да се хване, но не успял и паднал през отвора за монтаж и отвора в плочата след него (шахта). В резултат на падането пострадалият получил съчетана черепно-мозъчна, гръдна и коремна травма с нараняване на жизненоважни органи, която довела до остра дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност, от която на място настъпила смъртта му", сочи разследването.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието, извършена е аутопсия на трупа, множество експертизи, извършени от общо двадесет вещи лица, както и разпити на над шестдесет свидетели, съобщават още от СГП. 

Заключението на вещите лица е, че от техническа гледна точка падането на пострадалия през отворите и неговата смърт се намират в причинно-следствена връзка с немарливото изпълнение на задълженията от страна на техническия ръководител на строителния обект, а именно човекът с инициали А. М. 

Според обвинителния акт той не е изпълнил и не е контролирал спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и не е спазил изискванията за обезопасяване чрез парапети, ограждения или здраво покритие, означаване или сигнализиране по подходящ начин, на отворите, създаващи опасност за падане от височина. 

Действията по разследването са извършени от Национална следствена служба под ръководството и надзора на СГП. Обвиняемият е неосъждан, с висше образование. Предстои провеждане на разпоредително заседание по делото от Софийския градски съд.