Европейският парламент одобри днес предложението на Европейската комисия за обособяването на запас от 10 000 граничари. Предвижда се запасът да бъде на разположение през 2027 г., се посочва в съобщение на ЕП, цитирано от БТА.

Европейските граничари ще подкрепят държавите в ЕС при проверки и връщане на незаконни мигранти, както и в борбата с международните престъпления.

След две години в запаса се очаква да бъдат зачислени 5000 служители.

Обновената гранична служба на ЕС Фронтекс (Агенцията за Европейска гранична и брегова охрана) ще има възможност да установява незаконно пребиваващите чужденци и да помага на националните власти за издаване на документи за пътуване. Ще бъдат подсилени още правомощията за връщане на нелегални мигранти от Европейския съюз към техните страни на произход. Сред граничните служители ще има и екип за бързо реагиране, който да бъде разположен в случай на внезапна криза.

За първи път ще бъде дадена още възможност на Агенцията да закупи собствено оборудване и техника, което ще й позволи да реагира бързо, вместо да координира понякога със седмици предоставянето на техника от една държава-членка към друга, както е практиката в момента. Друго ново правомощие на Агенцията е да следи за вторичните движения на мигранти в рамките на Европейския съюз, което ще спомогне за изграждането на цялостна картина за местоположението на мигрантите в ЕС.

Сътрудничеството със страни извън ЕС ще бъде подсилено, като се дава възможност за сключване на нови споразумения отвъд действащото ограничение до съседни на Общността държави.

Днешното решение подлежи на одобрение от Съвета на ЕС, се отбелязва в съобщението.

На снимката: Напрежението в мигрантския лагер край Солун остава високо