Странни съвпадения на числа показват, че през септември 2018 година трябва да очакваме нещо неочаквано. Дали цифрите са подбрани произволно или наистина зад тях има някакъв смисъл, предстои да видим.

И така:

В момента ние живеем в 5778 година по еврейския календар. Температурата на повърхността на Слънцето е 5778 градуса по Келвин.

Числото Фи - така нареченото златно сечение, е 1.618, повдигнато на 18 степен дава 5778. Това вероятно е връзката между еврейската 5778 година и християнската 2018 година.

Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) е ирационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То се отбелязва с гръцката буква φ и има стойност, приблизително равна на 1,618.

Златното сечение е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Терминът "златно сечение" е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за "идеалното човешко тяло". То е било познато на египтяните и древните гърци още в античността. Представата за хармония и отношение е в основата на философските идеи на Питагор. Египетските пирамиди и Партенонът са пример за използването на пропорцията φ в архитектурата.

5778 година по еврейския календар завършва на 11 септември 2018 година. Празнува се от 9 до 11 септември. Събрани двете цифри дават 20. Буквата T е 20-та в английската азбука. В словосъчетанието Twin Towers и двете думи започват с тази буква.

Сумираме ли всички цифри в годината 5778 получаваме: 5+7= 12, 5+8=13, 7+7= 14, 7+8=15. Празнуването на края на годината е от 9 до 11 септември. След това идват 12,13,14,15. Какво ще се случи на тези дати?

Проста нумерология или предупреждение на съдбата - предстои да видим.