От 20 до 24 юли, включително, седмокласниците и техните родители могат да подават заявления за участие в третия етап на класирането за прием в гимназиите от осми клас, като се посочват само паралелки, за които има обявени свободни места. Това съобщават от Регионалното управление на образованието /РУО/ в София-град.

След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си, уточняват от РУО.

Подаването на заявление може да стане по два начина - в училищата-гнезда и онлайн. За ученици от страната подаването на заявлението е само в 48-о Основно училище "Йосиф Ковачев", а за останалите ученици от София - във всички училища-гнезда в столицата. Работното им време е от 8.00 до 18.00 часа, без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения. Списък със свободните места в паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място.

Попълването на заявлението става, като се подреждат паралелките в низходящ ред /започва се от най-желаните/. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е учениците да се съобразят с резултатите си от изпитите, а броят на желанията не е ограничен, информират от РУО.

И уточняват, че седмокласниците трябва да представят в училищата-гнезда своето Свидетелство за завършено основно образование и служебната бележка с резултатите от изпитите. Ако в заявлението има паралелки със специалности от професии, трябва да се носи също оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналите ще бъдат върнати на учениците.

Електронното подаване на заявлението за участие в третия етап на класирането е възможно само за кандидат-гимназисти, които до този момент не са били записани на първо и/или на второ класиране. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където се влиза с входящия номер и с кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит. Попълването става, като се подреждат паралелките, в които има свободни места в низходящ ред /започва се от най-желаните/.

За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да се прикачи и сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство, информират от РУО.