На 10 юли 2020 (петък) се организира мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци, съобщиха от Столичната община.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
Лакове и бояджийски материали;
Домакински препарати и химикали;
Мастила и замърсени опаковки;Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Пунктът ще бъде разположен:
- от 08:30 до 11:30 ч. - район "Искър" - бул. "Кръстю Пастухов" № 18, пред районна администрация "Искър".

- от 12:30 до 15:30 ч. ще се премести в с. Панчарево - ул. "Самоковско шосе" № 230, пред районна администрация "Панчарево".

Универсалният телефонен номер за запитвания и заявки е 0700 11 750.
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага успешно на територията на Столичната община от началото на 2012 г.