Междувременно още една фирма предостави материали и техника за над 17 хил. лв.

„Предоставените днес материали и пейки ще бъдат използвани за облагородяването и озеленяването на София”, уточни столичният зам.-кмет по околна среда Йоана Христова.

Част от работните материали ще получат доброволците, които този сезон са доста повече от предишни години. За най-активните деца ще останат като подарък пейки за училищните дворове.

Кампанията за пролетното почистване протича в два етапа.

Първият етап е до 15. април и предвижда заедно да почистим, поддържаме и пазим своя квартал -  почистване на прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи и др., засаждане на растителност.

Вторият етап започва от 18-и до 24-и април и е под мотото "За по-чиста и зелена София". Предвижда озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински места, засаждане на дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки /подмяна на счупени летви/ и боядисване на същите; премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове по улици и булеварди, почистване на ел. табла от агитационни материали, рисуване от спонсори.  Кампанията включва и почистване на територии около манастири, крайградски места и зони за отдих, затревяване на свободни площи, засаждане на дървета, нискостеблена растителност, цветя.