Превишения от 1,5 пъти над нормата на фини прахови частици са регистрирани в Русе през почивните дни от автоматичната измервателна станция "Възраждане". Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в крайдунавския град.

За липсата на разсейване допринасяли ниската скорост на вятъра и високото атмосферно налягане. Причина за превишенията на фините прахови частици е отоплението в битовия сектор.

От екоинспекцията информират, че продължават проверките по мебелните фирми в Русе за третиране на отпадъците от производството и недопускане на използването им за отопление.

От РИОСВ съобщиха още, че са ясни и резултатите от пробите атмосферен въздух, взети в средата на миналия месец и анализирани в акредитирана лаборатория в Холандия. От общо 81 проверени летливи органични съединения са регистрирани само три вещества - толуол, дихлорметан и дибромохлорметан, чиито концентрации не превишават нормите по българското екологично законодателство. Останалите 78 показателя са под границата на определяне, т.е. не са открити в атмосферния въздух.

Пробите въздух са общо четири, две от които са взети на границите на обекти в Източната промишлена зона на Русе - при наличие на специфична миризма, а останалите са контролни - за определяне на фоновото съдържание на атмосферни замърсители.

Целта е да се подпомогне идентифицирането на атмосферните замърсители и установяване на конкретния източник при експерименталното пробонабиране с апарата "OdorPrep" - за улавяне на интензивно миришещи вещества, разположен до aвтоматичната измервателна станция "Възраждане" в централната част на Русе.