Това са Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. Документът е внесен от Министерския съвет.
Сега действат четири институции за контрол, но те припокриват част от функциите си, се посочва в стратегията.

След създаването на новата агенция, Националната служба за растителна защита и Националната ветеринарно-медицинска служба ще престанат да функционират, а Националната служба по зърното и фуражите ще стане част от Министерството на земеделието и храните.

Агенцията ще има централно управление, което ще координира 28 териториални области. Щатът на агенцията ще бъде 2346 бройки. След преструктурирането се предвижда броят на персонала на общата и специализираната администрация да бъде намален със 189 бройки.

Идеята за създаването на тази агенция не е наша, тя не е от година, каза министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. По думите му, предложението за единен компетентен орган за контрол на храната не е успяла да се осъществи нито при предишното, нито при по-предишното правителство, въпреки ангажимента към ЕК и настояването на потребителите и бизнеса, посочи министърът.