Върховният административен съд отхвърли като неоснователни жалбите на екологичните организации, които досега спираха изграждането на Втори гребен канал в Пловдив. Решението на последната инстанция от 24 юли е окончателно, съобщава БНР.

Така магистратите оставят в сила решението на Пловдивския административен съд и осъждат сдруженията "Граждански контрол - Защита на животните" и "ГЕО" да заплатят по 100 лева на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Община Пловдив.

Екозащитниците искаха да отменят като незаконосъобразно положителното становище на РИОСВ за съгласуване на проекта за "Дублиращ гребен канал - Екопарк Марица". Съдът е преценил, че по-голямата част от бъдещия обект попада в урбанизирана територия, а площите на защитените зони в района са незначителни.

Проектът предвижда залесяване на 650 декара, дублиращ гребен канал на 105 декара, изкуствено езеро с острови за гнездене на птици и атракции.

Мащабното залесяване още се обжалва в съда, но това не пречи да започне изграждането на новия канал. Зам.-кметът по спорта Георги Титюков очаква наесен да бъде направена първата копка.