Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) въведе административни промени, осигуряващи възможност за изцяло безхартиен /електронен/ документооборот, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

Нововъведението е с цел ограничаване необходимостта от физическо присъствие в офисите на администрацията при предоставяне на административни услуги. Обслужването на гражданите и фирмите може да се осъществява и по електронен път чрез официалната електронна поща на инспекцията riosv@plovdiv.riew.gov.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Освен това РИОСВ - Пловдив предлага чрез сайта си уеб-базиран модул "Деловодна справка", чрез който е достъпна проверка за статуса на преписки по заявените административни услуги. Уеб-деловодната справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на гражданите за резултата на обработка на документите им. Всеки клиент, подал заявление за административна услуга (както по електронен, така и по административен път) получава входящ номер, персонален код и линк за достъп, чрез които би могъл да проследи статуса на документа в администрацията.