Офертите в тръжната процедура за изработването на технически проект и подробен устройствен план за Околовръстния път на Пловдив се отварят утре в Агенция "Пътна инфраструктура", съобщиха от АПИ. Дължината на обходното трасе ще бъде 18,7 км. Индикативната стойност на поръчката е 3 750 000 лв. без ДДС, а финансирането е от националния бюджет. Стартираната тръжна процедура е в 3 обособени позиции.

Околовръстният път на Пловдив е от съществено значение за района и е важен за развитието на индустриалната зона и връзката й с града. Проектът предвижда промяна в габарита на пътя, изграждане на локални платна за осигуряване на достъп до търговски, крайпътни и други обекти, разположени в близост до съществуващия път.

Трасето включва участък от пътя Пловдив - Асеновград, като началото е при отделянето му от пътя Пазарджик - Пловдив, а краят - при новоизграждащото се кръгово кръстовище между пътя Брезово - Пловдив и път II-86. Отделно от това се проектира и пътят между п.в. Царацово и Съединение, който също се отделя от пътя Пазарджик - Пловдив в северна посока към АМ "Тракия".

Двата пътя оформят западния околовръстен път на града. Чрез него се осъществява една от връзките към Пловдив, а от друга се осъществява връзката на АМ "Тракия" с Област Смолян.