Две нови огнища на птичи грип установи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Пловдивско. Засегнати са две птицеферми в землищата на селата Трилистник и Пъдарско. Във фермата в с. Трилистник се отглеждат 55 437 кокошки носачки, а в обекта в с. Пъдарско - 11 600 патици мюлари.

Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в двете ферми.

Около птицефермата в с. Трилистник е определена 3-километрова предпазна зона, която засяга самото село, землището на село Стряма и намиращото се там Държавно ловно стопанство "Чекерица". 10-километровата наблюдавана зона обхваща селата Рогош, Скутаре, Маноле, Манолско Конаре, Ясно поле, Динк, Крислово, Калековец, Желязно и Войводиново в община Марица, град Раковски, Стряма и Шишманци, както и град Садово.

Около обекта в с. Пъдарско са определени 3-километрова зона, в която влизат още селата Главатар и Борец, а в 10-километровата наблюдавана зона обхваща населени места в община Калояново, Раковски и Брезово.

В и от зоните търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация се извършва под официален контрол; забранява се организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици; забранява се разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Преди седмица в Раковски бе открит птичи грип в местна птицеферма. Патиците там бяха унищожени.