Закупуването на 11,5 дка срещу 1 354 000 лева ще гласува на днешното си заседание ОбС на Пловдив. Земята се намира край Гребната база и е за изграждането на Втори гребен канал. Данъчната оценка на терена е малко над 420 000 лева.

Градските старейшини ще приемат и годишните финансови отчети на болниците и Диагностично-консултативниje центрове (ДКЦ-jd) в Пловдив, които са еднолични търговски дружества - 100% собственост на Община Пловдив.

Местният парламент ще трябва да даде съгласие и за провеждането на конкурс за възлагане управлението на Центъра за психично здраве и на ДКЦ II, както и да отдаде под наем за срок от 5 години възрожденската "Антова" къща в Стария град.