97,6 на сто от класираните 2870 първокласници са приети по първо желание в Пловдив, сочат данните на общината за прием за 2020/2021 учебна година.

В класирането са взели участие 2933 деца, чиито родители са имали възможност да изберат до 5 желания от 46-те общински училища в града.

От общия брой на обявените 3409 свободни места все още не са заети 539, съобщиха от общинската администрация

Класираните деца трябва да се запишат до 9 юни. Некласирани са 63 деца, за 55 от които родителите са избрали само едно единствено желание, и то не е училището, в района на което е регистрирано детето. Сред тях 14 нямат адресна регистрация в град Пловдив, въпреки че има класирани 64 деца с адрес извън града.

Анализите показват, че в 70 процента от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали.