Нарушенията по служба са били извършени в периода от 24 юли 2014 г. до втората половина на месец април 2015 г. През цялото време подсъдимият действал с помощта на двама помагачи, съобщи "Марица".

От материалите по делото може да се направи заключение, че вземането на подкупи се е превърнало в честа практика в кариерата на военния. Той е използвал поста си, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностни лица, които са отговаряли за различни дейности.

Според ценоразписа на подкупите, цитиран в присъдата на Пловдивския военен съд, най-скъпо за военнослужещите излизало издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация на високо ниво. За подобен тип услуга подсъдимият поискал „дар“ в размер на 3000 лева. Друг военен трябвало да заплати 1400 лева, за да му бъде разрешено да ползва неплатен отпуск в размер на шест месеца през 2015 година.

1000 лева пък струвало назначението на негов колега в отделение за подвоз на твърди товари. Военните назначения били доста по-евтини, като там сумите варирали между 120 и 250 лева. Удължаване на срока на договора за военна служба с две години пък струвало 600 лева. За прием в Националния военен университет "Васил Левски" подсъдимият поискал и приел чрез телеграфен запис сумата от 320 лева.

Поради всички тези провинения Военният съд в Пловдив отредил на обвинения една година условна присъда с три годишен изпитателен срок. Помагачите му, които той използвал за връзка с рушветчиите, се разминали единствено с глоби - съответно 2400 и 2000 лева. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана пред Военно-апелативен съд на Република България.