България е сред първите 5 страни в ЕС, в които най-висок процент от младите хора на възраст 18-34 години са продължавали да живеят при родителите си през миналата година. Това показват данни от анализ на Евростат по повод днешния 15 май, който се отбелязва като Международен ден на семейството, предаде БТА.

Средно около 28 на сто от младите европейци са пребивавали при родителите си до 34-годишна възраст, докато у нас показателят е близо 46 процента или почти всеки втори млад българин в диапазона 18-34 г. все още е обитавал семейното гнездо през 2018 г.

Според демографски данни на НСИ у нас на възраст 18-34 години е имало около милион и двеста хиляди млади българи, като 530 хиляди от тях или 46 на сто са живеели с родителите си през миналата година.

Освен това българските мъже в този възрастов диапазон сравнително най-късно в ЕС са напускали семейното гнездо - на 32 години, докато младите българки са напускали дома си на възраст 27,5 години, според данните на Евростат.

Тези показатели съвпадат и с данните на НСИ за това на каква възраст младите българи сключват първи брак - за мъжете средно 32 години, за жените - 27 години.

Според данните на родната статистика близо 34 процента от младите българи на възраст до 34 години са се преселили през м.г. по някакъв повод във вътрешността на страната, като най-голям е бил делът на мигриращите от селото - в града. По тази причина в градовете са живели около 920 хиляди млади българи, докато в селата техният брой в селата е бил три пъти по-малък - около 280 хиляди.

Освен това близо 50 процента от българите, които избират външна миграция също попадат във възрастовата категория 18-34 години, според НСИ. През 2018 г. в чужбина са мигрирали близо 33 000 българи, като половината са били на възраст до 34 години.

Кои млади европейци напускат родния дом най-рано и кои най-късно

Средно около един млад европеец от четирима на възраст 18-34 години все още е обитавал родителския дом през 2018 г., показват данните от анализа на Евростат.

Освен това повече от една трета от мъжете на възраст между 18-34 години (близо 35 процента) все още са били с родителите си в сравнение с едва една пета от жените в същата възрастова група - около 20 процента.

Най-рано са напускали дома си младите хора в три северни страни - Швеция (18,5 години), Дания (21 години) и Финландия (22 години), както и в Люксембург (20 години). В първите три страни е регистриран и най-малък дял на млади жители на възраст 18-34 години, които остават да живеят при родителите си: съответно в Дания - 3 процента, Финландия - 5 процента и в Швеция - 6 процента.

В противоположния край на скалата младите хора в Хърватия и Словакия остават най-дълго в родителското домакинство, като са напуснали дома си на средна възраст съответно на 32 и 31 години.

В тези две страни близо 60 на сто (Хърватия) и 57 на сто (Словакия) от младите хора са продължавали да живеят при родителите си. Други страни с висок дял млади хора, които живеят при родителите си са още: Гърция - 56 на сто, Италия - 49 на сто, Малта - 48 на сто, България - 46 на сто, Португалия - 45 на сто и др.

Ситуацията с младото поколение на възраст 18-34 години при съседите ни е почти идентична, като най-висок дял млади хора, които живеят при родителите си е регистриран в Република Северна Македония - 61 процента, в Сърбия - 59 процента, в Румъния - 42 процента и в Турция - 35 процента, отчита още анализът на Евростат.