Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се споразумяха конкретни стъпки към облекчаването на процедурата по кандидатстване за лечение.

Повод за срещата им са проблемите, откроили се в процеса на лечението на малката Мими, които касаят лечението на всички деца с такива заболявания.


Припомняме, че смъртта на 6-годишната Мария Иванова, родена със Синдром на Даун и болна от левкемия, предизвика широк обществен отзвук за лечението на деца с онкозаболявания у нас. Според медиците от две болници малката е диагностицирана навреме и е лекувана по най-добрите стандарти и с най-добрите медикаменти.

Двете страни постигнаха следните договорености:

1. Необходими са спешни промени в нормативната уредба, регламентираща достъпа до неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти.

2. Необходимо е да бъде улеснен пътят на пациентите за кандидатстване пред НЗОК за тези лекарствени продукти, както и за лечение в чужбина.

3. Необходимо е да се извърши промяна в декларациите за дарителски сметки, попълвани от родителите, при кандидатстване пред НЗОК за ползване на обществен ресурс.

На срещата беше потвърдено, че родителите могат да подават молби за лечение в чужбина с непълна документация, която в процеса на разглеждане ще се допълва по служебен път от лечебното заведение за болнична помощ или от родителите.

От Сдружението обърнаха внимание за трудности при подаване на документите, както и посочиха конкретни случаи, в които са получавали противоречива информация от страна на институцията.

Националната здравноосигурителна каса пое ангажимент в срок до 3 юли 2019 г. да изпрати в писмен вид до Министъра на здравеопазването предложения за спешни промени в Наредбите на Министерството на здравеопазването.