При изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е открила положително реагирала овца за бруцелоза в стадото на частен стопанин в село Вуково, община Бобошево, съобщиха от БАБХ. Заболяването е опасно за здравето и на животните, и на хората. Затова положително реагиралите за бруцелоза дребни преживни животни подлежат на незабавно умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане съгласно Европейското законодателство, допълниха от Агенцията.

В допълнение към разпореждането за умъртвяване на положително реагиралото животно, произтичащо от контрола на болестта, БАБХ е възбранило придвижването на едри, дребни преживни животни и еднокопитни към и от животновъдните обекти в с.Вуково, с изключение на животните, предназначени за незабавно клане при гарантиране здравния статус на животните. Извършва се и инвентаризация на всички едри, дребни преживни и еднокопитни животни на територията на ОДБХ- Кюстендил и проследяване на движението на дребни преживни животни от с. Вуково.

Организирано е и започнало взимане на проби за серологично изследване за бруцелоза на всички едри, дребни преживни животни, отглеждани в селото, допълват от Агенцията.

Наличните мляко и млечни продукти, собствено производство, в обекта с положително реагиралото за бруцелоза животно, ще бъдат унищожени.

В село Вуково се отглеждат 28 овце и 21 кози, сочат още данни на БАБХ.