Броят на излюпените малки царски орли през този размножителен сезон е 37 - това е поредният рекорд за царския орел у нас тази година.

Провелият се преди броени дни мониторинг на известните двойки царски орли в страната показва, че излюпените млади птици са 37 от 26 двойки, пристъпили към гнездене. За сравнение през 2019 г. от известните тогава 29 двойки царски орли, към гнездене пристъпиха едва 19, които отгледаха успешно 26 малки.

Все още е рано да се каже колко от тези 37 новоизлюпени малки царски орли ще излетят успешно от гнездата си до края на лятото, но самият факт, е огромен успех за Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и голямо удовлетворение за полаганите през годините усилия и прилагани мерки за опазване на вида в страната.

През последните два месеца бяха открити нови двойки царски орли в Сакар и района на Сливен и Ямбол, с което броят им нарасна от 29 през миналата година до рекордите 35 към момента. С това се увеличават и заетите от царския орел територии в страната.

Само за три месеца бяха открити нови 6 двойки, като причините 2020 г. да се превърне в година на рекордни числености за световно застрашения царски орел, са много.

Партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 стълба в ключови местообитания, наред с обезопасяването на електропроводите, строежът на изкуствени гнезда и охрана на рискови гнезда от доброволци допринесоха за нарастването на българската популация на вида.