Кметът на Пещера поиска обявяване на частично бедствено положение заради рязкото покачване на подпочвените води. Най-засегнат е гробищния парк в града, част от който е под вода, предаде БНР.

Според кмета на града Йордан Младенов проблемът освен емоционален е и чисто екологичен:

"Доста неприятна ситуация. Чисто биологична катастрофа може да стане, защото тези води оттук измиват гробовете и слизат надолу. Там е вододайна зона под самото гробище. Вчера ескалираха нещата. Не можем да разберем откъде са тези подпочвени води - дали от "Напоителни системи", които имат съоръжение над гробищния парк горе високо. Също така има съоръжение и НЕК, които пък подават вода на "Напоителни системи". Всичко са спрели", каза той.

Кметът е свикал за утре смесена комисия с представители на общината, НЕК и "Напоителни системи", която да тръгне по самите съоръжения да ги огледат.

А днес започва изпомпване на водата.

"Веднага вкарваме техника, за да може да се направи един дренаж тази вода да се изведе и чрез припомпване - в съседство има един канал, да може да се изкара от гробищния парк в този канал", каза още кметът.

Това не е първият подобен случай. При предишните инциденти обяснението беше, че наводнението е дошло от малка подземна пукнатина от близкия микроязовир. Пукнатината била замазана, а язовирът почистен. Въпреки това дренажни води създавали проблем. Като решение се спира водата за напояване до изсъхването на района около язовира, но това става след поредното наводняване на гробището.