Един от най-добрите детски гръдни хирурзи и национален консултант по хирургия на новороденото и деца на възраст до 3 г. доц. Минко Панов е починал на 9 октомври, съобщиха колегите му от Детската хирургия в "Пирогов". 

"Отдал много години от кариерата си на Детска хирургия - Пирогов. Човек, приятел и учител, който ще помним! Съболезнования на семейството му и всички близки!", написаха те.

Доц. Панов е завършил медицина през 1967 г. Призната специалност по обща хирургия – 1975 г., по детска хирургия – 1977 г. Доктор на медицинските науки от 1986 г, доцент по детска хирургия от 1987 г. Специализирал в Москва, Полша, Унгария, САЩ.

Той е участвал в написването на 6 учебни ръководства и монографии по детска хирургия, 37 публикации в периодичния печат, 70 участия в симпозиуми, конференции и конгреси, от тях 12 в чужбина.

Доц. Минко Панов има 35-годишен стаж по детска хирургия, като от тях 31 г. са в Клиниките по детска хирургия на МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Дългогодишен ръководител на ІІ-ра детска хирургическа клиника и Отделението на неонатална хирургия. По-късно и Началник отделение по детска гръдна хирургия.