Настояваме да обърнете внимание, че вече откриваме пети случай на изхвърлени отпадъци от клане на прасета в рамките на три дни. Новият случай е в един от каналите на язовир Жребчево директно изхвърлени във водата и около водата.

Така започва второто в рамките на два дни отворено писмо на протестиращите срещу мерките за борба с Африканската чума по свинете (АЧС) от сливенското село Крушаре. Както и първото и това писмо е адресирано до премиера, министрите на земеделието и околната среда и водите и до директора на БАБХ.

В първата си декларация протестиращите алармираха за четвърти случай (определиха го като четвърта екологична бомба) на свободно разхвърлени отпадъци от т.нар. "превантивно"клане на прасета.  

Във второто писмо по повод петия случай протестиращите отбелязват, че тук не става дума за "случайни инциденти, а за системна грешка в политиката по превенция на АЧС". Според авторите на писмото "няма смисъл да се тиражира в общественото пространство, че за това са виновни стопаните и местната власт, при положение, че не е предвидено решение и не е популяризиран протокол за действие при превантивното колене на животни".

От Крушаре отбелязват, че реакция от страна на БАБХ и МЗ по тези случаи няма, а с проблемът са оставени да се оправят местните структури на полиция и пожарна. В условията на епидемия, е редно да се поеме отговорност на най-високо ниво за некачествените мерки за превенция, които както изглежда водят до екологична катастрофа.

Вчера, в отговор на първото писмо, от БАБХ заявиха, че по закон (Закона за ветеринарномедицинската дейност ), кметовете и кметските наместници са длъжни да организират обезвреждането на странични животински продукти. Служителите на изпълнителната власт подчертаха, че регламентът и контролът при загробването на животни минава през епизоотичните комисии, кметовете и кметските наместници, които определят местата за обезвреждане на страничните животински продукти.

Писмото на "Гражданско неподчинение при с. Крушаре" завършва с предупреждението, че блокадата (на пътя Сливен - Ямбол) остава.