Трябва да се опитаме да намалим приема в специалности като икономика, туризъм и психология и да го увеличим в математиката и аграрните науки. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев по време на форум "Предизвикателствата пред държавните висши училища в България: тенденциите за развитие - година по- късно", предаде "Фокус".

"Стратегията по намаляване и преструктуриране на приема във висшите училища трябва да продължи. Трябва да продължим да го преструктурираме не толкова между висши училища, колкото между професионални направления. Ние имаме два пазара - пазара на образованието и пазара на труда, и те имат различна логика. Трябва да търсим инструменти към най-проблемните професионални направления, към които има най-малък интерес - математика, физкултура, природни науки, педагогика на обучението", коментира Вълчев.

Той посочи, че има и една група от професионални направления, където се очаква остър недостиг - например аграрните науки и педагогика. По думите му за тях трябва да се направи втора стипендия.

"Имаме и междинна професионална група, при която нямаме чак толкова голям проблем, това са изкуствата. При тях нямаме нерационално търсене, но студентите по тези направления също трябва да бъдат стимулиране", коментира образователният министър.

Вълчев посочи, че четвъртата група са тази, при която няма недостиг на търсене, но също трябва да има стимулиране. "Това е медицината например. Тук обаче проблемът е невъзможността да задържим младите лекари, което е проблем на здравната политика. Въпрос тук е дали да даваме определени кредити на студентите, които после да бъдат например намалявани, ако студентът остане да работи тук", обясни той.

Министърът посочи, че последната група са професионалните направления, при които може да се намали приемът. "Това са икономика, туризъм, психология. Но това не означава, че трябва да бъде намалено финансирането", каза Вълчев.

Той обясни, че през следващата година ще има ръст на субсидията за издръжка на обучението, като тя най-вероятно ще бъде около 40 млн. лв.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес откри и STEM център /за математика, природни науки и техника/ с виртуални лаборатории, изграден по проект за иновация във Втора английска гимназия "Томас Джеферсън".

Вълчев обясни, че иновацията в гимназията се изразява не само в подобрената материална среда и в използването на новите технологии, но ще има и интегрирано обучение по природни науки и математика. Това позволява да се търси връзката между биологията и химията например, като в един учебен час ще преподават няколко преподаватели. Обучението по природни науки и математика е ключово за житейската реализация на учениците, и за допълването на микса от компетентности, които очакваме да има всяко дете, което ще се реализира в следващите десетилетия на пазара на труда, заяви министър Вълчев.

"Предвиждаме през следващата година в бюджета на Министерството на образованието и науката да се отделят около 1,5 милиона лева за насърчаването на иновациите в училищата", съобщи още просветният министър. 

Данните на МОН сочат, че през тази година има около 300 иновативни училища в страната, а през миналата година 185 са били проектите за иновации в училищата. Това е втората учебна година, в която училищата предлагат иновативни проекти, след като влезе в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Училищата в страната са около 2400.