Тази сутрин Медицинският съвет на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е заседавал в присъствието на Съвета по здравни грижи, съобщават от спешната болница. 

На срещата са били изпълнителният директор д-р Валентин Димитров, икономическият и административният директор. Те са представили реалното състояние на болницата пред присъстващите, а Медицинският съвет е изготвил декларация, която е получила подкрепа от Съвета по здравни грижи, а също така и от колеги от цялата болница, заявяват от "Пирогов".

Ето какво гласи декларацията, адресирана до председателя на НС Росен Желязков, премиера Николай Денков, здравния министър Христо Хинков, председателя на здравната комисия в НС Костадин Ангелов, както и до медиите: 

"Днес, 6 декември 2023 година, в 8:30 часа, Медицинският съвет на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" заседава в присъствието на Съвета по здравни грижи. Изпълнителният директор д-р Валентин Димитров направи устен отчет пред всички. Същото направиха и икономическият, и административният директори, с което ясно показаха, че УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" действително е на позитивен резултат и се развива успешно. Същото становище изказаха и лекари от медицинския съвет. Естествено възниква въпросът - Защо трябва да се сменява един успешен директор на болница, която се развива позитивно? Възникна и друг въпрос - защо повече от 15 години болницата няма обособен статут, съответен на реалните функции, които е изпълнявала винаги - една от най-големите спешна и социална болница и основен стълб на националната сигурност?

По време на заседанието обсъдихме още случващото през последната седмица в публичното пространство по отношение на болницата, което оказва негативно влияние върху доверието на пациентите към нас.

Единодушното мнение на повече от 90 присъстващи представители на Медицинския съвет, подкрепено и от Съвета по здравни грижи е:

Изразяваме остро несъгласие да научаваме от медиите за предложените промени в ръководството. Изпълнявайки задачите при лечение на болните персонал от 2500 човека заслужава да бъде уведомен от представители на Министерството на здравеопазването. Заявяваме, че ще отстояваме безусловно мястото и мисията на УМБАЛСМ "Пирогов" във фундаменталната структурата на здравеопазната система. "Пирогов" е пример за ефективно функционираща 24-часова спешна болница.

Нека лични настроения и нагласи да не оказват влияние върху сериозни и важни за всички, включително и за цялото общество, решения като назначаване/освобождаване на ръководството на най-голямата спешна университетска болница "Пирогов". Нещата трябва да се правят на принципна и прозрачна основа.

Настояваме за осигуряване на нормални условия в сигурна, стабилна и адекватна работна среда, в която да можем да подпомагаме и спасяваме нашите пациенти.

Отправяме покана към министъра на здравеопазването да посети УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и да се срещне с Медицинския съвет, Съвета по здравни грижи и всички Пироговци, които имат желание да участват", обръщат се от Медицинския съвет и Съвета по здравни грижи в спешната болница.