Медици спират да работят за един час в знак на протест. Те са от видинска болница и настояват за достойни условия на труд и адекватни заплати. Медицински сестри, рехабилитатори и лаборанти ще спрат спират да работят за 60 минути в рамките на седмица. По думите им условията на работа вече са непосилни. 

Здравните специалисти започнаха с предупредителни протести, но не постигнаха резултат. Сега планират да удължат времето за протест. От следващата седмица няма да работят по два астрономически часа, ако исканията им не бъдат удовлетворени. 

"В момента сме по един лаборант на смяна, което е изключително трудно, натоварващо, не е платено", обясняват медиците. 

Недоволните медицински служители обаче уверяват, че пациентите няма да бъдат изоставени - ще има дежурни, които ще се грижат за тях. В случай че исканията им не бъдат изпълнени и не се предприемат мерки, те заплашват с колективни оставки.