Присъдените юрисконсултски възнаграждения в "Топлофикация София" ЕАД през 2017 г. са 11 844 000 лв. Тези данни изнесе омбудсманът Мая Манолова на пресконференция, посочвайки данните от финансовия отчет на топлофикационното дружество. През 2016 г. дружеството е присъдило юрисконсултски възнаграждения в размер на 10 224 000 лв, добави Манолова.

Омбудсманът Мая Манолова съобщи, че вчера в институцията са получени отговорите, които тя е задала още през 2016 г. по Закона за достъп до обществена информация. "За съжаление отговорите на основните въпроси, които зададохме през 2016 г., предоставени от изпълнителния директор, се разминават с официална информация от други официални документи, изходящи от същото дружество", изтъкна Манолова.

В отговорите на топлофикационното дружество до омбудсмана се посочва, че присъдените юрисконсултски възнаграждения в полза на "Топлофикация София" ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства, образувани от дружеството през 2015 г., са общо в размер на 4 232 303, 29 лв. Във финансовия отчет на дружеството обаче тази сума е 6 115 000 лв.

Има разминаване и в данните за водените дела срещу неизправни длъжници на "Топлофикация София" ЕАД. В отговорите до омбудсмана е посочено, че за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са били депозирани 17 555 заповедни производства, 5 551 искови и 6 226 изпълнителни дела - общо 28 832 дела. Според годишния отчет на дружеството обаче за 2015 г. делата са 15 362 заповедни, 5 051 искови и 6 900 изпълнителни - общо 27 313. По думите на Манолова в случая има разлика от 1519 дела.

През 2015 г. 300 лв. е минималното юрисконсултско възнаграждение, докато за изпълнителните дела - 350 лв., поясни омбудсманът. Манолова пресметна, че 8 960 900 лв. трябва да е получило столичното топлофикационно дело по данните за водените дела, които са посочени в отговорите и то при положение, че претенциите са за суми под 500 лв. Според "Топлофикация" обаче присъдените юрисконсултски възнаграждения за всички тези 28 000 дела са 4 232 000, което е наполовина от това, което със сигурност е поискано от делата от 2015 г.", смята Манолова. В случай, че "Топлофикация София" не са били разбрали въпроса и са отговорили колко са присъдените суми в съдебни изпълнителни производства през 2015 г., а не по делата оттогава, отново числото не съответства, защото от счетоводния отчет за 2015 г. присъдените суми са 6 115 000 лв., допълни тя.

Според омбудсмана не е ясно защо в касата на дружеството от присъдени през 2015 г. 6 115 000 лв. са постъпили само 2 236 000 лв. "Този въпрос е изключително важен и следва да бъде подложен на допълнителен анализ и допълнително събиране на информация", заяви Манолова. По думите й разминаване има и в другите отговори. Затова тя е на мнение, че "Топлофикация София" или не знае колко точно дела е завела срещу клиенти, както какви суми са й присъдени, или не иска да отговори. "Във всички случаи изводът е един - че "Топлофикация" печели много добре на гърба на столичани чрез хонорари на юристи", заяви Манолова. Според нея столичното топлофикационно дружество работи добре като "правна кантора".