Районна прокуратура - Ямбол се самосезира по журналистически репортаж със заглавие "Инвалиди по документи: хора с ТЕЛК работят в строителството или в чужбина". В него е посочено, че в ромската махала на гр.Ямбол има лица, които според експертно решение на ТЕЛК са освидетелствани с между 75 и 95 процента инвалидност, а в действителност същите не страдат от сериозни заболявания и са работоспособни. Това съобщиха от прокуратурата.

Районна прокуратура - Ямбол възлага проверка, която да бъде извършена от служители на Областната дирекция на МВР. В хода на проверката трябва да бъдат установени лицата, посочени в публикацията и по отношение на всеки един от тях да се установи дали има издадено решение на ТЕЛК за инвалидност, от какво заболяване боледува, какви медицински документи са издадени в тази връзка, извършван ли му е медицински преглед - от кого, кога, къде и др.

Проверката трябва да бъде извършена в срок от 30 дни.

След приключването й, всички събрани материали ще бъдат представени на наблюдаващия прокурор, който да прецени дали са налице данни за извършено престъпление от общ характер.