Водата е тема с нарастващо значение и обект на широка осведоменост, нови бизнес модели, иновативни и технологични открития. Специалното издание на "Ателие по биотехнологии", фокусирано върху темата "Води и биотехнологии", което ще се проведе на 10 май т.г., е посветено на улесняването на диалога между компании, стартиращи предприятия и по-големите бизнес субекти в областта на биотехнологичните разработки, и тяхното приложение във водния сектор.

Това изисква наличието на форум, обединяващ утвърдени учени, бизнес лидери, международни експерти и влиятелни мозъчни тръстове, за да обменят различни гледни точки, да генерират нови идеи и да формират дълготрайни партньорства за по-устойчиво развитие и приложение на биотехнологиите във водния сектор. Тази уникална възможност дава конференцията "Води и биотехнологии".

Тя ще бъде в изцяло виртуален формат и е част от ViennaUP"21. Събитието се организира от "Прескрипция" и Българската асоциация за персонализирана медицина, и се осъществява в партньорство с Виенската бизнес агенция (Vienna Business Agency), Международната асоциация на компаниите за водоснабдяване във водосборния басейн на река Дунав (IAWD) и други заинтересовани страни. Експерти ще представят интересни и интригуващи лекции в дискусионни панели, фокусирани върху три основни теми:

  • Питейна вода и биотехнологии
  • Отпадни води и биотехнологии
  • Бъдещето на водния сектор - свързване на потребности и технологии

Повече информация относно лекторите и програмата можете да намерите на интернет страницата на събитието https://biotech-atelier.com/

В първия панел на конференцията с приветствия към гостите ще се включат Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и кметът на София - Йорданка Фандъкова.

Идеолог на конференцията е "Ателие по биотехнологии" (Biotech Atelier), което свързва ключови заинтересовани страни от сферата на биотехнологиите с цел насърчаване на иновациите, споделяне на идеи и интердисциплинарен обмен на знания и опит на местно и международно ниво.

"Ателие по биотехнологии" стартира през 2018 г. като годишна европейска конференция и се превръща в значимо събитие, събиращо на едно място водещи експерти от цял свят - предприемачи, бизнес лидери, визионери, футуристи, инвеститори, професионалисти и експерти, работещи активно в областта на биотехнологиите, иновациите и информационните технологии. Освен основната есенна конференция, през годината се провеждат и редица сателитни събития, всяко от които е с фокус върху интересна тема.

След успеха на първите три издания на Ателието, организаторите разширяват кръгозора си. От 2021 г. те отварят нова глава в историята на "Ателие по битехнологии" - поредица от събития на тема "Води и биотехнологии". Следвайки основната идеология и концепция на Ателието за насърчаване на биотехнологичното развитие, с това ново начинание те продължават да надграждат началната цел за привличане на стартиращи фирми, иновативни компании, бизнес и академични структури, които да споделят за иновативни технологии и добри практики, приложими във водния сектор.

Вижте повече за конференцията "Води и биотехнологии" и се регистрирайте с код за безплатен достъп (BAWBSEQXKI8779) на страницата на събитието https://biotech-atelier.com/