Сградата на ул."Александър Хохелвех" 22 в Хага е с площ от 432 кв.м и двор от половин декар. Тя от години не се ползва за нуждите на задграничното ни представителство.

Пазарната стойност на имота е 1 050 000 евро. След разглеждане на получените оферти правителството взе решение недвижимото имущество да бъде продадено на цена не по-ниска от 1 165 165 евро.

На днешното си заседанието правителството реши още на община Тунджа да прехвърли безвъзмездно 24 апартамента в два жилищни блока в с.Маломир. Те ще бъдат използвани за осигуряване на места за временно настаняване на останали без жилище хора и решаване на социални проблеми в района.

За частна държавна собственост е обявена и сграда, разположена в близост до жп гара Хисар и предоставена в управление на Национална компания "Железопътна инфраструктура". Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната поради лошото й конструктивно състояние.