"Златният" физик и вдъхновител Теодосий Теодосиев - Тео пристигна в Бургас, за да проведе обучителен курс на преподавателите по физика в морския град. Семинарът се проведе в ПГЕЕ "Константин Фотинов", съобщава "Булфото".

Теодосиев е в Бургас по покана на кмета на града Димитър Николов, а темата на занятието: "Провеждане на наблюдения, експерименти и изследвания в часовете по физика и астрономия. Принципи на приложения в електротехниката".

Програмата е насочена е към повишаване равнището на педагогическата квалификация по отношение на адекватно прилагане и интегрирани на нови методи и подходи в обучението по провеждане на наблюдения, експерименти и изследвания в часовете по физика и астрономия.

Обучението се формира на експериментална основа и е свързано с разбирането и прилагането на основните физични закономерности в акустиката, електростатиката, електромагнитните и вълновите явления.

Практическите занятия включват изграждане на умения за разчитане и съставяне на постояннотокови вериги за измерване на физични величини и проверка на закономерности.

Програмата е разработена на базата на дългогодишния методически и организационен опит на учителя Тео, а участие в нея ще вземат всички 25 учители по физика в Бургас в прогимназиален и гимназиален етап.