До тази възраст родителите ще трябва задължително да им осигуряват надзор, гласи проект за промени в Закона за закрила на детето, пише в. "Сега" . Документът вече се обсъжда в министерствата и неправителствени организации.

Ако социалните служби получат сигнал, че малчуган под 8 г. е сам навън или вкъщи, родителите може да отнесат глоба между 1000 и 3000 лв. За повторно нарушение санкцията скача до 5000 лв. В момента законът за закрила на детето предвижда да не се оставя без надзор и достатъчна грижа дете до 12 г., но само ако създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие. Този текст се запазва и в новия проект. За това нарушение се запазва глобата от 500 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно също ще бъде до 5000 лв.
В проекта за закона за детето се предвижда да се иска и писмен документ от родителя, ако не той, а друг пълнолетен придружава детето му на обществени места.

Дава се и по-голяма възможност за разкриване на биологичните родители на осиновените деца. Вече всеки осиновен или изоставен, щом навърши 18 години, ще има право на достъп до информацията от досието си, с което навремето е бил вписан в регистрите за изоставени, и до данни, разкриващи неговата идентичност. Дали да бъде разрешен този достъп ще решава съдът, след като при закрити врати бъдат изслушани биологичните родители или роднини. Проектът също така предвижда в декларацията за даване на детето за осиновяване родителят да декларира дали е съгласен тайната му да бъде разкрита след навършване на пълнолетие на детето.
Досега осиновените можеха да искат информация за произхода си, когато навършат 16 години, отново чрез съда, но само ако важни обстоятелства налагат това. Но не е конкретизирано кои са те. Според съдебната практика за такива се приемат само здравословни проблеми, за лечението на които е важно да се знае семейната история.

Ако се наложи съдът да се произнася за родителските права, той ще определя на кого от тях ги предоставя, включително и за правото родителят да извежда детето в чужбина и да променя местоживеенето му. Досега това се решаваше в отделни съдебни дела. Целта е да се защитят интересите на непълнолетните, които не могат да отидат в чужбина заради неразбирателството на родителите си.