В голяма част от зоологическите градини, в които се отглеждат лъвове и кафяви мечки, трябва спешно да се подобрят условията, за да отговарят на специфичните за тях нужди и на законовите изисквания. Това сочат данните от доклад за положението в българските зоологически градини на фондация "Четири лапи", съобщиха от неправителствената организация.

Докладът ще бъде представен в Европейската комисия и предаден на Министерството на околната среда и водите с искане за спешни мерки за подобряване на ситуацията в зоологическите градини.

В момента у нас съществуват 17 зоологически паркове, отворени за посетители, включително и един зоопарк, чийто лиценз е отнет през 2011 г., посочват от природозащитната организация. В около 14 от тях се отглеждат лъвове или кафяви мечки.

Сред констатациите в доклада е, че някои от животните се отглеждат в неблагоприятна среда, която не отговаря на законовите изисквания - лъвове, мечки, тигри и други все още живеят затворени в голи бетонни клетки, построени преди повече от петдесет години.

"Четири лапи" отбелязват, че няколко зоопарка в страната са получили лиценз, независимо че условията в тях не отговарят и на националното законодателство. Освен това, лицензите често се подновяват с повтарящи се едни и същи неизпълнени условия от предишни такива, без да има видимо подобрение в условията, при които се отглеждат животните, посочват още от организацията.

Според констатациите в документа част от зоопарковете размножават и разменят животни, за които нямат ресурси и възможности да се грижат в дългосрочен план, а много зоопаркове не извършват консервационна или образователна дейност. Често развъждането е с цел запълване на клетките и привличане на повече посетители без да се осигури необходимата ветеринарна грижа и капацитет за настаняване на животните след като пораснат, посочват от "Четири лапи".

В рамките на кампанията си #Зов за зоопарковете "Четири лапи" настоява спешно да се прекрати отглеждането на хищници като мечки и големи котки в зоологически градини, които не могат да осигурят необходимите условия. Международна петиция, вече подписана от повече от 40 000 граждани.

"Четири лапи" отправят и конкретни препоръки за постигане на съответствие с целите на Директивата за зоологическите градини на ЕС. Природозащитниците призовават подобряването на ситуацията да бъде приоритет.