Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) състави един акт, 11 предписания и насочи за унищожаване месо и месни продукти при проверките в началото на зимния туристически сезон. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

В периода от 12 до 31 декември 2022 г. инспекторите от отдели "Контрол на храните" в областните дирекции в София-град, София-област, Благоевград и Смолян са извършили 276 извънредни проверки в курортите в тези области.

За констатираните при проверките несъответствия са издадени 11 предписания за несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване, непредоставяне на доказателства за взети проби и анализ на храни по самоконтрол. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение за предлагане на храни с изтекъл срок на годност, възбранени и насочени за унищожаване са 9 кг и 300 грама месо и месни продукти, за които не са представени документи за произход и годност.

Проверките установиха, че като цяло се спазват хигиенните изисквания при предлагането и търговията с храни. Спазени са условията за съхранение, а храните са в срок на трайност и са етикетирани съгласно действащото законодателство. Засиленият контрол на БАБХ в зимните курорти ще продължи до 10 март 2023 г. включително.

По време на празниците Коледа и Нова година БАБХ извърши 1658 извънредни проверки, извън текущия контрол, на обекти за търговия на едро и дребно с храни, предприятия за производство, заведения за обществено хранене, пазари и борси. Празничните проверки обхванаха периода от 21 декември 2022 г. до 2 януари 2023 г. Заради установени несъответствия тогава са възбранени и насочени за унищожаване 122 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност, без придружаващи документи или нерегламентирана търговия с храни в обекти без регистрация.