При смърт в катастрофа на мъж на 49 години всеки от наследниците му - съпруга, дъщеря на 7 г. и син на 3 г. ще получат по 60 хил. лв. обезщетение за неимуществени вреди, или за т.н. болка и страдание. Това предвижда проект на методика за определяне на обезщетенията по застраховката "Гражданска отговорност" за пострадали хора, който беше представен на медиите, съобщава "Труд".


Ако загиналият мъж има доход от 2000 лв. на месец, наследниците му ще получат и обезщетение за имуществени вреди: 27 686 лв. за съпругата, 63 997 лв. за сина и 51 694 лв. за дъщерята, казаха от консултантската компания, наета от Гаранционния фонд, за да подготви методиката. Така общо наследниците ще получат 323 хил. лв., при 340 хил. лв. реално платени в този случай от застрахователя.

В момента съдът определя обезщетения в доста широки граници - от 80 хил. до 150 хил. лв. за болка и страдание за всеки от наследниците. С новата методика обезщетенията за всеки пострадал ще бъдат за имуществени и неимуществени вреди. Имуществените вреди за разноски след нараняването ще се определят на базата на документи като тук влизат разходи за лечение, за помощни средства, за ползване на домашни грижи, за пригаждане на автомобил и апартамент и т.н. Имуществените вреди за загубен доход или загуба на издръжка ще се определят чрез актуерски подход. Като сумите може да бъдат изплащани разсрочено и пожизнено.

За оценка на неимуществените вреди за всяко нараняване ще се дават определен брой точки. Тези точките ще се умножават по минималната заплата за да се получи размера на обезщетението. Като е поставен максимален размер от 200 точките за телесни увреждания. Това прави максимално обезщетение от 112 хил. лв. при сегашната минимална заплата от 560 лв.

За неимуществените вреди на наследниците на загинал при катастрофа има едно основно базово обезщетение. Допълнително обезщетението може да бъде завишено, ако вредата е особено тежка - например загине единствен родител на дете, загине бременна жена и т.н. Това завишение може да бъде до 75%. При болка и страдание с изключителен характер ще може да има още едно завишение на обезщетението с до 25% - например баща е гледал смъртта на сина си.

72 хил. лв. за живота на дете

Обезщетението за загинало дете в катастрофа ще бъде 72 хил. лв. за всеки от родителите, ако то е било единственото им, предвижда новата методика. В момента обезщетенията, давани в съдебната практика, са в много широки граници. Като освен това има разлика дали детето е загинало в катастрофа и обезщетението ще бъде изплатено от застраховател, или причината за смъртта е друга. Например за загинало дете в катастрофа за всеки от родителите дават между 140 хил. и 180 хил. лв. Но в реален случай с лекарска грешка присъденото обезщетение е по 50 хил. лв. Именно за да няма такива големи разлики в Кодекса за застраховането беше записано, че методика за обезщетенията трябва да бъде приета.

4800 лв. за лека травма

Ако мъж на 75 години при катастрофа получи леки травми - контузии/охлузни рани на глава, гръден кош и гръбначен стълб, с предложената методика за определяне на обезщетенията по "Гражданска отговорност" ще получи 4480 лв. за болка и страдание, т.е. за неимуществени вреди (8 точки за нараняванията по 560 лв. минимална заплата в момента). В практиката на застрахователите през миналата година този мъж е получил обезщетение от 2000 лв. В този случай обезщетения за имуществени вреди няма, защото човекът е пенсионер и не ходи на работа, т.е. няма загуба на доход.

При тежка травма - ампутация на лява ръка на мъж на 31 години с новата методика той ще получи 120 точки за нараняването, или 67 200 лв. за неимуществени вреди. Освен това, ако има годишен доход от 14 хил. лв. заради 60% неработоспособност ще получи обезщетение за имуществени вреди в размер на 168 041 лв. Така общото обезщетение ще бъде 235 241 лв., при реално изплатени от застрахователя 150 хил. лв.

При политрамва - ампутация на част от крака, счупване на кости, мозъчно сътресение и няколко рани, пострадалият ще получи максималния брой точки за нараняванията в новата методика - 200. При 560 лв. минимална заплата ще получи максималното обезщетение за неимуществени вреди от 112 хил. лв. При годишен доход от 14 хил. лв. и 60% неработоспособност, ще получи и еднократно обезщетение за загуба на доход от 198 080 лв. Така общо ще получи 310 080 лв., при реално изплатени от застрахователя през 2014 г. 250 хил. лв., показва един от представените пред медиите примери.

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" няма да поскъпне, ако методиката за определяне на обезщетенията за пострадали в катастрофа бъде приета в предложения от консултантите вид, коментираха за "Труд" шефове на застрахователни компании.

Но крайното решение какъв да бъде размерът на обезщетенията пак ще бъде в ръцете на съда. В момента в Кодекса за застраховането е посочен таван на обезщетенията за неимуществени вреди за по-далечни роднини на загинал от 5000 лв. Но в много случаи съдът не се съобразява с този таван и определя по-високи обезщетения. Новата методика ща бъде разписана в наредба. Още в самата методика е предвидено завишение на обезщетението според степента на болката и страданието. А освен това съдът пак ще може да не се съобрази с наредбата и да определи справедливо обезщетение според конкретния случай.