От началото на април до момента Инспекцията по труда е инициирала откриването на 35 производства за обявяване в несъстоятелност на работодатели, които дължат възнаграждения на около 1000 работници и служители. Седемдесет предприятия са изплатили междувременно трудовите възнаграждения, а седем са започнали изплащането им. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА ГИТ/. От там уточняват, че във всеки случай, в който се установи забавяне на възнагражденията, се изследва дали не са налице условията за откриване на производство по несъстоятелност.

Работници и служители, чиито работодатели им дължат възнаграждения, настояват Инспекцията по труда на всяка цена да упражни правомощието си да инициира откриване на производство по несъстоятелност, без да вземат предвид законодателните ограничения пред Агенцията в изпълнение на това й задължение, допълниха от ИА ГИТ. От Агенцията разясняват, че жалбоподателите трябва да имат предвид, че когато вече има образувано дело за откриване на производство по несъстоятелност по иск на друг кредитор, съдебната практика е да се спира разглеждането на следващите молби до произнасяне по стартиралото дело. Служителите на Агенцията могат да подават искови молби, само ако няма образувано дело за откриване на производство по несъстоятелност по иск на друг кредитор, уточниха от ИА ГИТ.

В част от случаите Инспекцията по труда не подава искови молби, тъй като в хода на контролната дейност не са събрали доказателства, че се дължат възнаграждения на поне 1/3 от работниците и служителите за повече от два месеца. В други случаи работодателят към момента на проверката изплаща редовно трудовите възнаграждения, а задълженията са за стари периоди, поради което не може да бъде доказана трайност на неплатежоспособността - едно от условията за иницииране откриване на производство по несъстоятелност. Имало и жалби, касаещи задължения, за които давностният срок от три години е изтекъл и за които също няма основание да бъдат подавани искове в съда. Срокът започва да тече от момента, в който трудовите възнаграждения са станали дължими и изискуеми, добавиха от ИА ГИТ.