По Националната програма "ИТ бизнесът преподава" е предвиден 1 милион лева за семинари и курсове по информационни технологии в училищата. Целта на Националната програма "ИТ бизнесът преподава" е да има по-силно взаимодействие между ИТ бизнеса и професионалните гимназии. Имаме нужда от по-добре подготвени учители и от разширяване на образователната среда на учениците, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на информационния ден за представянето на програмата.

"Бях приятно изненадан от срещите с ИТ бизнеса, когато чух, че много от тях искат да преподават в училище, въпреки че това са хора, които получават многохилядни заплати", заяви министър Вълчев. Затова използваме това желание на специалистите от ИТ бизнеса да организират семинари по програмата и да се включат в обучението в училищата. Това ще бъде полезно и ще даде допълнителни знания и умения на учениците, но и на учителите, защото един от модулите на програмата е учителите да бъдат обучавани по ИТ, обясни министърът.

Той съобщи, че за програмата "ИТ бизнесът преподава" е предвиден 1 милион лева, като все още фирмите кандидатстват за участие. Всички учители могат да се възползват от програмата, зависи колко фирми ще се включат в нея, но приоритетно ще са учителите с профили и професии в ИТ, отбеляза министър Вълчев.

По програмата ще могат да се организират семинари в училищата от ИТ фирми и да се подпомага учебния процес, като представители на ИТ бизнеса ще могат да преподават в училище модули за киберсигурност, за 3D решения - за 3D принтери, разработка на софтуер и за електронните подписи, обясни Огнян Траянов - председател на Българската асоциация по информационни технологии. Той каза, че по програмата ще има курсове и практически семинари за учителите, за да се осъвременят знанията им по ИТ в училище.

Засега 21 фирми ще участват в програмата, като това е инициатива на ИТ бизнеса, представена от три асоциации, заедно с МОН. Това е нов подход, който цели се подобри практическото преподаване в училищата и да се осъвременят знанията на учителите по информационни технологии, поясни Огнян Траянов. Той каза, че над 100 учители от професионални гимназии са дошли на днешния информационен ден за представянето на програмата.

Директорът на Варненската математическа гимназия Павлин Петков каза, че за първи път по такъв организиран начин се случват контактите между гимназиите и ИТ бизнеса. Очакванията са ни този процес на партньорство да се задълбочи и представителите в ИТ бизнеса да влязат в час, като по този начин учениците да получат практически знания и по-адекватна представа за това, което учат, отбеляза директорът. Той каза, че за първа година във Варненската математическа гимназия има паралелка "Системен програмист".