Населението на света, което ще наброява в средата на ноември осем милиарда души, ще продължи да расте, макар и със забавено вече темпо, сочат данни на ООН. Световната организация припомня силните демографски различия между редица региони на планетата.

Забавяне

Според отдела на ООН за населението, към 15 ноември човечеството ще достигне 8 милиарда души - над три пъти повече от 2,5 милиарда през 1950 г.

Но "ключовото послание" е, че "темпото на растеж на световното население рязко се е забавило след пиковите стойности от шейсетте години", посочва пред АФП Рейчъл Сноу от Фонда на ООН за населението.

Този растеж е спаднал от 2,1 на сто в периода 1962-1965 г. на под един процент през 2020 г. и до 2050 г. може още да намалее с около 0,5 процента.

Девет милиарда? А след това десет?

С оглед броя на хората във възраст да имат деца и повишаването на продължителността на живота населението въпреки всичко ще расте и занапред, като достигне близо 8,5 милиарда през 2030 г. и 9,7 милиарда през 2050 г. Ще последва пик от 10,4 милиарда през 80-те години на столетието, а до края му - стагнация, показват изчисления на ООН.

По тези показатели впрочем няма единно мнение. Проучване на американския Институт за здравни параметри и оценка (IHME - Institute for Health Metrics and Evaluation) от 2020 г. дава прогноза и за друг пик много по-скоро - през 2064 г. (9,7 милиарда, почти 10), а след това спад на 8,8 милиарда през 2100 г.

"Нашите цифри са под тези (на ООН), тъй като моделът на раждаемост в страната ни е твърде различен" и предвижда по-специално 1,66 деца на една жена през 2100 г., обяснява за АФП основният автор на изследването Стейн Емил Волсет, според когото растежът ще спре, щом хората на Земята станат "между 9 и 10 милиарда".

Спад на раждаемостта

Средната раждаемост през 2021 г. е била 2,3 деца на жена срещу около 5 през 1950 г., показват изчисления на ООН, която предвижда 2,1 деца на жена през 2050 г.

"Повечето хора на планетата живеят сега в страни, където раждаемостта е по-ниска от необходимия процент за възпроизводство на населението", който е 2,1 деца на жена, посочва Рейчъл Сноу.

Човечеството старее

Средната очаквана продължителност на живота - ключов фактор за ръста на населението - се увеличава: през 2019 г. тя е достигала 72,8 години, тоест тя е с девет години повече, отколкото през 1990 г. А за 2050 г. ООН прогнозира 77,2 години.

В съчетание с намалената раждаемост резултатът е, че делът на хората над 65-годишна възраст изглежда ще нарасне от 10 процента през 2022 на 16 процента през 2050 г.

Това стареене се отразява на трудовия пазар, пенсионните системи, механизмите за подкрепа и грижи за възрастните хора . . .

Затова "все повече държави искат от нас препоръка как да засилят ръста на населението си", отбелязва Рейчъл Сноу.

Безпрецедентно разнообразие

Зад световните показатели се крие огромно демографско разнообразие.

До 2050 г. примерно над половината растеж на населението ще бъде осигурен едва от 8 страни според ООН - ДР Конго, Египет, Етиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филипините и Танзания.

Средната възраст е още един пример за това разнообразие - 41,7 години в Европа при 17,6 години в Субсахарска Африка. "В миналото страните са били близки по възраст на жителите и те са били по-скоро млади; в бъдеще страните ще са близки по възраст на жителите, но те ще са най-вече стари" - обаче точно в този момент от историята "има голямо разделение в света", подчертава Рейчъл Сноу.

Тези различия могат да се отразяват на геополитическите отношения, отбелязват някои експерти.

Индия ще задмине Китай

Друг пример за промяна в тенденциите: двете страни с най-голямо население, Китай и Индия, според ООН ще си разменят местата на стълбицата още през 2023 г.

Населението на Китай - 1,42 милиарда души през 2022 г., ще започне да намалява, докато стигне 1,3 милиарда през 2050 г., а до края на века - едва 800 милиона.

Населението на Индия - 1,41 милиарда през 2020 г., обаче ще продължи да расте въпреки спада в раждаемостта, недостатъчна за възпроизводство, и през 2050 г. се очаква да възлиза на 1,66 милиарда.

Така през 2050 г. Индия вероятно ще е страната с най-голямо население, изпреварвайки Китай. На третото място от стълбицата отново ще са САЩ, но вече заедно с Нигерия - там ще живеят по 375 милиона души.