Мария Габриел - българският еврокомисар, показа с работата си, че не просто е заемала пост по право. Българският представител в ръководството на Европейската комисия прие предизвикателството да се върне в страната си в труден момент и риска да загърби успешна кариера в Брюксел, за да опита да състави редовно правителство насред незапомнена политическа криза. Габриел спази докрай правилата на играта - подаде оставка, когато пое управленския мандат от президента, и се отчете за свършеното през трите години и половина, за които, като еврокомисар отговаряше за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Ако успее в новото поприще, ще донесе повече Европа в изпълнителната власт.

Ако не сполучи - страната ще се е разминала с един осезаемо по-европейски стил на менажиране на властта с превес върху експертното начало. Европейското поведение у Габриел разколеба дори твърдите противници на първия мандат на ГЕРБ - ПП-ДБ, които се затрудниха сериозно с мотивите за отказа. Защо и ПП-ДБ бяха респектирани от европейското у нея, защо и ДПС предрекоха, че в нейно лице виждат облика на европейско, дори брюкселско правителство?

Габриел е политик от ГЕРБ и ЕНП, в това спор няма, но очакването, че би била далеч от "домашния" стил на правене на политика, можем да търсим в работата й на европейския терен досега. Младите хора и тяхното бъдеще бяха безотказно във фокуса й, каквито и инициативи да подеме. Самата тя винаги е извеждала именно новото поколение във визията си за образована, дигитална, технологична, но и зелена Европа.

По време на нейния мандат стартира новата програма "Еразъм +" с хоризонт 2021 - 2027 г. Бюджетът е рекорден - 28 милиарда евро. От нея до момента са се възползвали над 13 милиона европейци от създаването й, а по времето на еврокомисаря Габриел програмата беше дигитализирана - до средата на следващата година европейският студентски идентификатор от новото мобилно приложение заедно с европейската студентска карта, ще бъде достъпен за всички студенти. По идея на Габриел влезе в действие европейската стратегия за университетите - вече са налице 44 университетски алианса, в които се обединиха 340 висши учебни заведения от 31 държави.

Снимка: Dir.bg

Инициативата "Пътища към успеха в училище" пък имаше задачата да възпре преждевременното напускане на училище, а тук водеща е ролята на учителите. С инициативата си българският еврокомисар им даде шанс два пъти - първо, да надграждат компетенции и да развиват себе си с учителските академии по програма "Еразъм +", а после и да бъдат поощрени със специално учреден за целта приз. Габриел организира 27 учителски академии и създаде Европейска награда за иновативно преподаване признаваме труда на учителите, иновативните преподавателски практики и постиженията на европейски учители и училища. Защото неведнъж е казвала, че трябва да се инвестира в образованието и обучението, и че това е най-ценната инвестиция.

Снимка: ЕК

Тя беше тази, която обвърза зеления и цифровия преход с образованието. Нейна идея беше Европейската година на младежта през 2022, за да бъдат ангажирани младите в споделянето на идеи за бъдещето на Европа, в поощряването им да бъдат достатъчно свободни, за да ги измислят. Заслуга на българския еврокомисар е и Планът за действие в областта на цифровото образование.

"Без образование няма иновации; без иновации не можем да отговорим на големите предизвикателства, пред които сме изправени, независимо дали те са свързани с цифровия или със зеления преход, защото имаме нужда от иновации, за да могат решенията на тези предизвикателства да носят полза за всеки един в ежедневието. За всички ни е ясно, че за това трябват подготвени хора с необходимите знания и умения. За това за мен ключовата дума днес е възможности", каза самата Габриел по време на своята последна инициатива преди да вземе решението да стъпи изцяло на родния вътрешнополитически терен - гражданския диалог, който еврокомисарката организира и проведе в София под мотото "Образование и иновации - взаимодействия и предизвикателства".

Снимка: acatech/Fredography

И понеже иновациите вървят ръка за ръка с образованието, благодарение на българския еврокомисар Европа вече има стратегия. Нейна заслуга е новата европейска иновационна програма, която трябва да нареди Стария континент на новата сцена на технологиите. Програмата се основава на конкурентните предимства на Европа: водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори с физически компонент и резерв от таланти в областта на инженерството. Ключова за новата иновационна програма е и инициативата за обучение на 1 милион таланти в "дълбоките технологии" до 2025 г. 

Снимка: Dir.bg

Габриел стъпи и в Силициевата долина, където заведе внушителна делегация от представители на европейски компании, университетски ректори, кметове, инвеститори, стартъпи за Дните на европейските иновации, след като година по-рано създаде тъй наречената европейска "фабрика за еднорози". Така нарече Европейския иновационен съвет, сформиран само година по-рано с цел да помогне на талантливите иноватори да имат излаз на световната сцена и да могат да представят проектите си. На иновациите посвети голяма част от дейността си - през инициативата "Партньорства за регионални иновации" до срещата на върха "Образование и иновации" с участието на учени, предприемачи и иноватори от цяла Европа.

Все в тази посока създаде движението "Startup Village", което обединява иноватори от всички региони на Европа, инициативата "Европейски иновационен кампус", която пое пътя си от Ница, за да се проведе през тази година именно в София. Убеждението на Габриел е, че регионите трябва да поемат водещата роля в европейската екосистема на иновациите.

Снимки: European Female Founders

И понеже жените и равенството на половете винаги са били в нейния фокус - със защитата от домашното насилие, но и с перспективата за тяхното личностно и кариерно развитие, Габриел ги отличи и сред новаторите - учреди Европейската награда за жени иноватори.

"С нея искаме да откроим таланта и силните страни на жените иноватори, защото те променят към по-добро света около нас. Надявам се инициативата да вдъхнови още много момичета и жени да показват, че обединени и с общи усилия можем да преодолеем предизвикателствата пред жените иноватори", каза еврокомисарката.

Призът показва на света най-талантливите жени предприемачи, които не само успешно развиват бизнес, но и са реализирали иновация на пазара. Нейно дело е и наградата "Европейска столица на иновациите". В началото на тази година Габриел представи "Кампуса на ЕИТ" - нова онлайн платформа за образователни курсове, която улеснява достъпа до обучение в сферата на иновациите и предприемачеството.

Снимка: Пресцентър

Как културата се вписа в "иновативния" й ресор на еврокомисар? Габриел обича да казва, че "културата е душата на Европа".

С тази цел от екипа на Габриел беше иницииран "Европейският облак за културно наследство". Задачата - да опази културното богатство в цифровата ера. Облакът е общоевропейско решение, основано на сътрудничество, работа за опазване на правата над интелектуалната собственост и разработване на нови бизнес модели. До момента над 1000 организации, музеи и културни дейци са подкрепили инициативата.

За първи път в програма "Хоризонт Европа" има клъстер, посветен на културните и творчески индустрии с бюджет на стойност 2.28 милиарда евро. Новата инициатива "Културата движи Европа" пък е с потенциала да стане европейска история на успеха. Това е най-голямата европейска схема за мобилност, като са отделени 21 милиона евро в подкрепа на творците. Схемата дава шанса на творците да създадат международни продукции и да представят творческия продукт пред нова публика. "Новият европейски Баухаус" е душата на Зелената сделка и катализатор на идеи и проекти за зеления преход. А новата програма "Творческа Европа" (2021-2027г.) е с най-силния досега бюджет (60% увеличение) - 2.4 милиарда евро в подкрепа на културата и творчеството.

Снимка: Dir.bg

В културното портфолио на еврокомисар организира за първи път Ден на европейските автори, чието първо издание се проведе в българската столица и ще се превърне в ежегодно събитие - празник на европейската литература на целия континент, по време на който писатели, поети и ученици заедно четат откъси от любими европейски книги.

И още една нова инициатива на културната плоскост - "Културата движи Европа". Начинанието също има потенциала да стане европейска история на успеха. Това е най-голямата европейска схема за мобилност - 21 милиона евро в подкрепа на творците.

Габриел посвети програмата "Хоризонт Европа" на научните изследвания и ги центрира в пет мисии - науката в борбата с рака, за опазването на световния океан, за адаптиране към климатичните промени, за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове и за здравословни почви и храни. Програмата получи 30% увеличение (95,4 млрд. евро) спрямо "Хоризонт 2020" (2014-2020 г.) и така се превръща в най-мащабната за научни изследвания и иновации в света.

Снимка: Dir.bg

Сред водещите приоритети на Габриел беше изготвянето на стратегически цели за Европейско научноизследователско пространство (ЕНИП), основано на върховите постижения, конкурентоспособността, таланта и отворения достъп.

Динамизирането на работната среда за младите учени, стратегическите инвестиции в науката и изграждането на мрежи на знанието - това са приоритети, по които българският еврокомисар работеше. През януари тази година тя представи и манифеста "Кариерата на младите учени".

"Водородът е една от стратегическите области, в които Европа се нуждае от добре координирани политики, подкрепени от ефективни инвестиции. Проектирането и развитието на "водородни долини" в Европа е необходима стъпка за постигане на климатичната неутралност на континента", казва Мария Габриел. И изведе амбицията си иновациите и образованието да са в центъра на амбицията за удвояване на водородните долини в Европа до 2025 г. Тя е убедена, че малките модулни реактори (SMR) могат да бъдат вариант за преминаване към декарбонизирана електроенергия и да осигурят такава в региони, където е невъзможно и географски, и икономически да функционират големите електроцентрали.

В борбата с рака амбицията й като комисар по образованието и иновациите беше фокусирането върху ролята на радиологичните и ядрените технологии в съвременното здравеопазване. Но и не само в битката с онкозаболяванията, а и за диагностициране и лечение на ракови, сърдечносъдови, неврологични и редица други болести. Еврокомисарката организира серия от кръгли маси по темата със задачата да се изработят още възможности за обучение и специализация в сферата на ядрените технологии, надграждащи дейностите на SAMIRA, Европейския план за борба с рака и програмата на Евратом за научни изследвания и обучение.

Снимка: Dir.bg

Безопасността на децата и подрастващите в необятното море на Интернет беше друга кауза на Мария Габриел. С мисията да бъдат предпазени и да бъде осигурена безопасността им в онлайн среда, българският еврокомисар откри Европейски център за прозрачност на алгоритмите. Центърът обедини научните изследователи в областта на данните, изкуствения интелект и алгоритмите, които да "отворят черните кутии", решаващи какво съдържание се предлага на потребителите онлайн.

Младите хора са не само бъдещето, но и настоящето. Европа се нуждае от визията, ангажираността и участието на младите - движещата сила за осъществяване на амбициите ни", казва Мария Габриел, която посвети на тях Европейската година на младежта 2022. За тях и с тяхно участие бяха организирани над 13 000 инициативи в повече от 70 държави. "Радвам се, че думите "изслушване, включване и подкрепа" са част от наследство на Годината, прави равносметка самата Габриел. По нейно предложение ЕС за първи път има и европейски координатор по въпросите на младежта - това е българката Биляна Сиракова. Създадени бяха нови младежки лаборатории за иновативни идеи в рамките на инициативата #HealthyLifeStyle4All. Връзката между науката, грижата за околната среда, иновациите и спорта намери своя израз в инициативата на българския еврокомисар, наречена #HealthyLifestyle4All (Здравословен начин на живот за всички). За целта екипът й издейства финансиране в размер на 764,4 милиона евро по програмите "Еразъм +", "Хоризонт Европа" и "EU4Health". Средствата са за подкрепа на проекти за здравословен начин на живот.

По предложение на Габриел стартира "Програмата за Западните Балкани в областта на иновациите, научните изследвания, образованието, културата, младежта и спорта" през октомври 2021 г. на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Бърдо. Тя надгражда постиженията на предложената от еврокомисарката "Цифрова програма за Западните Балкани" от предишния й мандат, когато отговаряше за цифровата икономика и общество. Първите резултати са свързани с възможността на партньорите от Западните Балкани и младите да се влючват в инициативи като европейските университетски алианси.

"Сърцето на Европа са нейните граждани. В работата ми като еврокомисар съм се водила от една цел: да се превърнем в Европа на умовете, Европа - лидер в иновациите, научните изследвания, високите технологии, модерното образование, Европа на културата. С екипа ми работих за изграждането на Европа на талантите, но и Европа на сърцата. Постигнахме всичко това заедно с Вас - европейските граждани. Благодаря ви!", казва още Мария Габриел.

И със същия хъс досегашната еврокомисарка е твърдо решена да не се откаже по средата на пътя и в новото амплоа - няма намерение да връща неизпълнен новия мандат, вече премиерски.

Снимка: Личен архив