Еврокомисарят по иновациите, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел откри новия Европейски център за прозрачност на алгоритмите в Севиля. Той ще обедини научните изследователи в областта на данните, изкуствения интелект и алгоритмите, които да "отворят черните кутии". 

По повод това важно събитие за борбата с дезинформацията и регулирането на големите социални мрежи Мария Габриел написа статия, специално за читателите на Dir.bg и 3Е-news.net


Цифровите технологии променят живота ни с всяка изминала минута. Някои приложения нарушават начина, по който работим, потребяваме и се свързваме помежду си.

В повечето случаи продуктите и инструментите, които използваме, разчитат на усъвършенствани и сложни системи, които повечето от нас не разбират. Широкото използване на системи, основани на непрозрачни технологии, може да породи очевидни рискове за нашето общество. По същество рискът е да станем зависими от това, което общоприето е наричано черни кутии: алгоритмичните системи.

Въпреки че черните кутии често могат просто да филтрират сложна информация за нас, те могат също така да ни предоставят изкривена представа за действителността, особено когато става въпрос за информация, чрез частични и тенденциозни новини в социалните медии или информационните канали. Уязвими групи, като децата, могат да бъдат изложени на вредно съдържание. На онлайн места за търговия е възможно на потребителите да бъдат предлагани фалшифицирани стоки.

Липсата на цифрови умения и грамотност, липсата на подходящи рамки за управление на риска, както и малкото налични инструменти за сигнализиране за невярна информация правят някои от тези рискове още по-комплексни.

Цифровите платформи, особено много големите от тях, които разчитат на милиони потребители, вече не могат да твърдят, че са просто посредници по отношение на съдържанието, което предлагат. Всъщност предлаганото на гражданите съдържание бива насочвано от черните кутии, които те разработват.

Сега е моментът да отворим тези черни кутии и да разкрием тяхното съдържание. Време е цифровите платформи да поемат своята социална отговорност и да предприемат съответните действия.

Амбицията на новия законодателен акт за цифровите услуги е залагането на прозрачност в тези черни кутии, като създаването на Европейския център за алгоритмична прозрачност (ECAT) представлява решително действие за постигането на тази цел.

В ECAT ще бъде събран екип от висококвалифицирани специалисти в областта на науките за данните, изкуствения интелект и алгоритмичните системи, който ще съдейства за осъществяването на европейската амбиция да се гарантира, че това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн, и че големите платформи и търсачки изпълняват своите задължения спрямо обществото като цяло.

Тези специалисти ще правят това, като проучват как функционират алгоритмичните системи, какво е естеството на рисковете, които те носят, и как те могат да бъдат оценени. Те ще превърнат тези знания в действия, за да подкрепят ролята на Комисията като регулатор. Те ще съдействат за отварянето на черните кутии.

Освен това ECAT има амбицията да се превърне в център на динамична общност от изследователи и специалисти, която ще спомогне да се хвърли светлина върху системите, захранващи най-популярните цифрови услуги.

Стартирането на ECAT на проява, която се проведе в Севиля на 18 април 2023 г., е началният сигнал за мобилизирането на тази широка общност.

За да защитим децата, въвеждаме също така нови правила и инструменти, като започваме с повишаването на осведомеността относно дезинформацията и други онлайн заплахи чрез инициативи като Плана за действие в областта на цифровото образование. ECAT също е част от това усилие.

Подходът на ЕС се основава на убеждението ни, че технологичният напредък никога не трябва да бъде за сметка на нашите демократични ценности. Възможностите на цифровата ера трябва да бъдат достъпни и разбираеми за всички.

С тази визия и с инструментите, които разработваме, ЕС е в добра позиция да се превърне в световен лидер в ерата на цифровите технологии, така че да изгради по-устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще за всички.